Nieuws

Wat als Nederland geen derogatie krijgt?

Dit jaar wordt pas laat bekend of Nederland derogatie krijgt en voor veel melkveehouders betekent dit een onzekere periode. Wilt u gebruikmaken van derogatie als dat mogelijk wordt? Keuzes in het bemesten van uw grasland spelen vooral na de tweede snede.

Op dit moment is nog niet bekend of Nederland voor 2022 derogatie krijgt en wanneer dit besluit wordt genomen. Ook is niet bekend wat de voorwaarden worden, als het op een positief besluit uitdraait. Wilt u als dit mogelijk wordt, gebruikmaken van derogatie? Ga dan voorlopig uit van de derogatievoorwaarden van 2021.

Eerste twee snedes: maximaal 170 kg stikstof

Het is verstandig om met de bemesting van de eerste twee snedes gras onder de 170 kg stikstof uit dierlijke mest te blijven. Vaak kunt u dan bemesten zoals u gewend bent. Misschien dat u uw mestgift iets moet verlagen. U hoeft pas na de tweede grassnede keuzes te maken over de bemesting in de rest van het jaar. Hopelijk is er tegen die tijd meer duidelijkheid over de kans dat derogatie wordt verleend.

Mestafvoer in het voorjaar

De druk op de mestmarkt zal in het najaar flink toenemen, als derogatie niet doorgaat. Moet u ook met derogatie mest afvoeren? Voer deze mest dan in ieder geval alvast in het voorjaar af.

Geen derogatie

Als blijkt dat Nederland geen derogatie krijgt, dan moet u terug naar 170 kg stikstof per hectare. U moet dan extra mest afvoeren of in voorraad nemen. Heeft u voor dit laatste onvoldoende mestopslagcapaciteit? Dan is het verstandig om al in het voorjaar extra mest af te voeren.