Nieuws

Voucherkredietfaciliteit voor reisbranche

De overheid heeft een nieuwe regeling voor de reisbranche aangekondigd, de voucherkredietfaciliteit. De voucherkredietfaciliteit helpt reisorganisaties om reissommen van geannuleerde pakketreizen aan consumenten terug te betalen. Reisgarantiefondsen kunnen via de regeling een aanvullende lening van de overheid krijgen, waarmee ze vervolgens een lening kunnen verstrekken aan reisorganisaties voor het terugbetalen van vouchers aan consumenten.

Voucherkredietfaciliteit

Door het uitbreken van de wereldwijde coronacrisis zijn sinds maart 2020 de mogelijkheden voor consumentenreizen sterk beperkt. Pakketreizen die al geboekt waren, konden worden omgezet in vouchers. Hierdoor kon de consument op een later moment reizen en kwam de reisorganisatie niet in directe financiële nood door het terugbetalen van alle reissommen. De coronacrisis duurt echter voort waardoor de reisvouchers inmiddels zwaar drukken op de schuldenlast van reisorganisaties. Via de voucher kredietregeling kunnen reisgarantiefondsen een aanvullende lening van de overheid krijgen dat gebruikt kan worden voor het terugbetalen van vouchers aan consumenten.

Voorwaarden

Het krediet kan alleen gebruikt worden voor het terugbetalen van vouchers. De vouchers moeten zijn afgegeven in de periode van 12 maart t/m 31 december 2020. Het maximaal te financieren bedrag per onderneming is 80% van de waarde van de vouchers. Per reisorganisatie kan maximaal € 50 miljoen krediet worden verkregen. Voorwaarde voor een lening is dat de onderneming voorafgaand aan de uitbraak van het coronavirus in de kern gezond was. De leningen dienen in zes jaar te worden afgelost, waarbij nog wordt nagedacht over de te betalen rente en over voorwaarden en aanvullende eisen, zoals een verbod op het uitkeren van dividenden of bonussen.

Wilt u meer weten over het door het kabinet beschikbaar gestelde pakket aan steunmaatregelen en andere belangrijke aandachtspunten? Via onze kennisbank houden we u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen en de voor u belangrijke informatie.