Blog

Vooruitblik 2023: vol vertrouwen vooruit

Om mee te starten, natuurlijk het allerbeste gewenst voor 2023 en hartelijk dank voor de samenwerking in het afgelopen jaar!

Na het bestuursstokje te hebben overgenomen van Jan van der Zandt, heb ik de eer deze nieuwjaarsgroet in Schipper Visie te mogen schrijven. Samen met Sebastian van Wijk en Bert Kole is het ons doel om vanuit het bestuur nieuw elan te geven aan de bestaande samenwerking en met vertrouwen vooruit te kijken.

Visie betekent verder kijken dan de huidige situatie en alle commotie rondom energieprijzen, de impact van de oorlog in de Oekraïne en fluctuerende rente-en aandelenkoersen. Als ondernemer vertrouwen hebben in wat u met uw onderneming kunt bereiken en met focus werken aan de gestelde doelen. Juist de jaren van de coronapandemie hebben ons geleerd om veerkracht te tonen, outside-the-box te durven denken en vertrouwen te geven aan medewerkers op ‘digitale’ afstand.

Verandering, keuzes en principes

Ook 2023 zal gekenmerkt worden door de drie constantes in het leven, zoals de Amerikaanse auteur Stephen Covey ze benoemde; verandering, keuzes en principes. De technologische mogelijkheden zorgen voor versnelling van veranderingen. Ook op financieel gebied geeft dit mogelijkheden en is de ontsluiting van de databron de basis voor legio nieuwe applicaties en analysemogelijkheden. Hierin hebben we de keuze om te omarmen wat het beste past bij de principes van de ondernemer en organisatie. De technologische ontwikkelingen gaan onze organisatie niet voorbij en geven dagelijks kansen om onze dienstverlening te optimaliseren. Hierbij komt natuurlijk het dilemma om de hoek hoever we digitaal samenwerken en wanneer we in het echt verbinding zoeken. Dichtbij de ondernemer staan kan op afstand, echter moet voor een gezonde relatie ook regelmatig in elkaars ogen gekeken kunnen worden.

Verandering vraagt om te anticiperen en daarnaast ook vertrouwen hebben om te durven investeren. Vanuit Schipper zal onze investeringsfocus voor komend jaar liggen op onze medewerkers en innovatiekracht. Het uitgangspunt hierbij is dat omarming van de digitale transformatie ook het beste bij onze medewerkers naar boven haalt en meer advieskracht creëert.

En wat kunt u in 2023 verder van ons verwachten?

Dit jaar viert Schipper haar 85-jarig jubileum. Die 85 jaar kenmerken zich door nuchterheid met beide benen op de grond. Ondernemen met vertrouwen: samen met u als ondernemer en samen met onze medewerkers. Ook in 2023 kunt u weer vertrouwen op de kwaliteit van onze dienstverlening en op een goede samenwerking. Dat mag u van ons verwachten.

Namens bestuur, partners en medewerkers van Schipper Accountants wens ik u nogmaals een succesvol en bovenal gezond 2023 toe.

Coen Polderman, bestuursvoorzitter Schipper Accountants

drs. Coen Polderman RA

010 - 31 38 550

06 - 21 39 30 90