Nieuws

Voorkom belasting­rente met btw-suppletie

Ga nog deze maand na of u over 2022 nog btw moet afdragen aan de Belastingdienst. Als u deze btw namelijk vóór 1 april 2023 met een suppletie aangeeft bij de Belastingdienst, berekent de Belastingdienst geen rente.

Btw-suppletie

Als u te weinig btw heeft aangegeven in uw btw-aangiften, bent u verplicht dit te corrigeren met een btw-suppletie. Dit moet u doen zodra u constateert dat u te weinig btw heeft aangegeven. Doet u dit niet of te laat, dan kan de Belastingdienst u daarvoor een boete opleggen.

Tip! Als u teveel btw heeft aangegeven in uw btw-aangifte, corrigeert u dit ook met een btw-suppletie.

Correctie duizend euro of minder

Is de correctie duizend euro of minder, dan kunt u ervoor kiezen om dit niet via een btw-suppletie te corrigeren. In plaats daarvan verwerkt u deze correctie in uw eerstvolgende btw-aangifte. Maar een btw-suppletie is dus ook mogelijk.

Naheffingsaanslag

Doet u een btw-suppletie omdat u te weinig btw aangaf, dan ontvangt u binnen een aantal weken na indiening een naheffingsaanslag van de Belastingdienst. Wacht met betalen van de btw totdat u die naheffingsaanslag heeft ontvangen.

Tip! Door de btw-suppletie over 2022 vóór 1 april 2023 in te dienen, voorkomt u belastingrente. Dient u de btw-suppletie 2022 vanaf 1 april 2023 in, dan berekent de Belastingdienst 4% belastingrente vanaf 1 januari 2023.

Teruggaafbeschikking

Doet u een btw-suppletie omdat u te veel btw aangaf, dan ontvangt u binnen een aantal weken na indiening een teruggaafbeschikking. Als de Belastingdienst vragen heeft over uw btw-suppletie, kan dit overigens langer duren. De Belastingdienst stort de teruggaaf daarna op uw rekening of verrekent dit met openstaande belastingschulden.

Boete

Als u de btw-suppletie 2022 vóór 1 april 2023 indient, betaalt u geen belastingrente, u kunt wel een boete krijgen van 5% met een maximum van 5.514 euro. Gelukkig legt de Belastingdienst deze boete alleen op bij grotere bedragen. De Belastingdienst legt namelijk geen boete op als:

  • de te betalen btw op de suppletie maximaal 20.000 euro is, of
  • de te betalen btw op de suppletie kleiner is dan 10% van de btw die u over heel 2022 per saldo al betaalde, dan wel ontving.

Heeft u vragen over dit onderwerp? Neem vrijblijvend contact met ons op.

mr. Sebastian van Wijk RB

010 - 31 38 562

06 - 20 79 51 42