Nieuws

Versoepeling afbetalen belastingschulden

Er komt een soepelere regeling voor de aflossing van belastingschulden waarvoor eerder uitstel van betaling werd verleend. Opgebouwde schulden hoeven pas vanaf 1 oktober 2022 te worden afbetaald, in plaats van 1 oktober 2021. Ook krijgen ondernemers langer de tijd om hun belastingschulden terug te betalen, namelijk vijf jaar in plaats van drie jaar. Hiervoor geldt bovendien een lager percentage aan invorderingsrente.  

Geen verdere opbouw schulden

Ongewijzigd blijft dat vanaf 1 juli van dit jaar geen belastingschulden meer mogen worden opgebouwd. Voor de loon- en omzetbelasting betekent dit dat de belasting over het laatste belastingtijdvak voor 1 juli 2021 tijdig moet worden voldaan. Het tijdig voldoen aan de nieuw opkomende verplichtingen is een voorwaarde voor het recht op de ruimhartige betalingsregeling. Verder is besloten geen generieke kwijtschelding van belastingschulden te verlenen. 

Let op! Ondernemingen die nieuw opkomende betalingsverplichtingen onvoldoende naleven, lopen het risico dat de soepele terugbetalingsregeling wordt ingetrokken. Dat betekent dat de opgebouwde belastingschuld dan ineens moet worden betaald. Het is dus van groot belang nieuwe verplichtingen strikt na te leven. 

Stapsgewijze verhoging invorderingsrente

De invorderingsrente is vanwege corona tijdelijk verlaagd naar 0,01%. Per 1 januari 2022 vindt een verhoging plaats naar 1%, vanaf 1 juli 2022 naar 2%, vanaf 1 januari 2023 naar 3% en tenslotte geldt vanaf 1 januari 2024 een percentage van 4%. Ter voorkoming van belastingrente mogen ondernemingen hun belastingschuld natuurlijk ook altijd (deels) eerder afbetalen. 

Wilt u meer weten over de verlenging fiscale steunmaatregelen en andere belangrijke aandachtspunten? Via onze kennisbank houden we u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen en de voor u belangrijke informatie. Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op, onze specialisten staan graag voor u klaar! 

Disclaimer
Bij de samenstelling van de teksten is naar uiterste betrouwbaarheid en zorgvuldigheid gestreefd. Onze organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden en de gevolgen hiervan.