Nieuws

Verruimde HIR voor stopper veehouderijsector Noord-Brabant

De veehouderij in de provincie Noord-Brabant zit in een transitiefase. Er moet versneld worden voldaan aan de nieuwe welzijnseisen. De verwachting van de provincie is dat hierdoor zo’n 540 veehouders versneld zullen stoppen omdat de bank geen financiering meer verstrekt.

Na veelvuldig contact tussen de provincie Noord-Brabant en de Belastingdienst heeft deze laatste besloten tot ruimere regels voor stoppende veehouders om te herinvesteren in het omschakelen van hun bedrijf.

De Belastingdienst verruimt de fiscale regels voor stoppende veehouders in Noord-Brabant. De herinvesteringsreserve (HIR) mag ruimer worden toegepast door bedrijven die stoppen vanwege een besluit van de Provinciale Staten van 7 juli 2017 waarbij de ‘Verordening ruimte’ is aangepast. Dat besluit is nu aangemerkt als overheidsingrijpen, meldt de provincie. Daarmee wordt de deur tot ruime toepassing van de HIR geopend.

Winst die behaald is met de vervreemding van grond, stallen, varkensrechten en fosfaatrechten kan hierdoor worden gebruikt voor een herinvestering in bedrijfsmiddelen met een andere economische functie dan de verkochte gronden, stallen en rechten. De eis dat het moet gaan om dezelfde economische functie is in dergelijke situaties dus niet van toepassing.

Dit geeft een daadwerkelijke verruiming aangezien de belastingheffing over de behaalde winst hierdoor wordt uitgesteld. De herinvesteringsreserve van de veehouder kan zo worden gebruikt voor het opstarten of omschakelen van en naar een volgende onderneming.

Wilt u gebruik maken van de uitzondering, stem dit dan altijd van tevoren af met uw relatiebeheerder of een van onze agro-fiscalisten.  Op deze wijze voorkomen we verrassingen achteraf.