Nieuws

Verlenging sectorale maatregelen steunpakket

De uitbraak van het coronavirus heeft grote gevolgen voor de cultuursector, sport en dierentuinenHet kabinet is enkele specifieke sectoren tegemoet gekomen met maatregelen voor de geleden schade en heeft besloten tot verlenging van een aantal maatregelen.  

Maatregelen cultuur

De ondersteunende maatregelen ten aanzien van cultuur worden in afgebouwde vorm verlengd tot 1 oktober 2021. Voor het derde kwartaal van 2021 wordt  45 miljoen vrijgemaakt voor BIS- en erfgoedwetinstellingen en  25 miljoen voor een verlenging van de directe steun aan makers. De leningen aan opengestelde monumenten worden in het derde kwartaal voortgezet met een bedrag van  25,75 miljoen. 

Maatregelen sport

De specifieke steunmaatregelen voor de sport zullen in principe met één kwartaal verlengd worden, waarbij rekening zal worden gehouden met het effect van de daadwerkelijke versoepelingen in het derde kwartaal in de sportsector. Met het steunpakket wordt de infrastructuur met verenigingen en sportbonden en de exploitanten van zwembaden en ijsbanen ondersteund. Hiervoor is € 40 miljoen beschikbaar. 

Maatregelen dierentuinen

De steunmaatregel voor dierentuinen wordt verlengd voor het tweede kwartaal van 2021. Hiervoor is € 42,5 miljoen beschikbaar, maar omdat dierentuinen vanaf 19 mei gedeeltelijk weer mogen openen, wordt het subsidiebedrag hiervoor gecorrigeerd. 

Wij staan voor u klaar

Wilt u meer weten over de verlenging fiscale steunmaatregelen en andere belangrijke aandachtspunten? Via onze kennisbank houden we u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen en de voor u belangrijke informatie. Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op, onze specialisten staan graag voor u klaar! 

Disclaimer
Bij de samenstelling van de teksten is naar uiterste betrouwbaarheid en zorgvuldigheid gestreefd. Onze organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden en de gevolgen hiervan.