Nieuws

Verlaging gebruikelijk loon DGA’s

DGA’s die een gebruikelijk loon moeten genieten, mogen hun gebruikelijk loon over 2020 evenredig verlagen met de daling van de omzet van de BV. Er hoeft hiervoor geen afstemming met de Belastingdienst plaats te vinden.

Dit gaat volgens de volgende formule: Gebruikelijk loon 2020 = A x B/C, waarbij

  • A = het gebruikelijk loon over 2019
  • B = de omzet over de eerste 4 kalendermaanden van 2020
  • C = de omzet over de eerste 4 kalendermaanden van 2019

Het gebruikelijk loon mag op jaarbasis worden bekeken. Het reeds verloonde loon in 2020 mag dus in mindering worden gebracht op de uitkomst van deze formule om te bepalen hoeveel loon er in de rest van 2020 nog moet worden uitgekeerd.

De volgende voorwaarden zijn van toepassing:

  • De rekening-courantschuld van de DGA bij de BV neemt niet toe als gevolg van het lagere gebruikelijk loon
  • De BV keert geen dividend uit aan de BV als gevolg van het lagere gebruikelijk loon
  • Als de DGA feitelijk meer loon heeft genoten dan de uitkomst van de formule, geldt het hogere genoten loon. Een uitkering op grond van de Tozo-regeling heeft geen invloed hierop.
  • De goedkeuring geldt niet als de omzet in 2019 of 2020 is beïnvloed door andere bijzondere oorzaken, zoals oprichting, staking, fusie, splitsing en bijzondere resultaten.

Uiteraard kan een nog lager loon worden aangetoond, maar het advies is dan om wel afstemming met de Belastingdienst te zoeken. Ook is het in andere situaties (bijvoorbeeld verlieslatende BV) mogelijk in overleg met de Belastingdienst te zoeken naar een maatwerkoplossing.

Ook is het nog steeds mogelijk om het loon in deze periode tijdelijk terug te schroeven en later in 2020 recht te trekken met een nabetaling. Over heel 2020 wordt dan voldaan aan het gebruikelijk loon, waardoor niet de formule hoeft te worden toegepast en ook niet aan de genoemde voorwaarden hoeft te worden voldaan.