Blog

Verhuizen naar België: bezint eer ge begint

Met gezinsuitbreiding op komst zijn Nol en Ina blij dat ze binnenkort hun huurappartement in Eindhoven kunnen verruilen voor een ruime woning in het Belgische Hoogstraten, waar Ina oorspronkelijk vandaan komt. De aankoop van hun woning moest in korte tijd gebeuren en dat heeft voor wat spanning gezorgd, aangezien de financiering wat voeten in aarde heeft gehad. Nu alles rond is, hoeven ze alleen nog maar twee maanden te wachten tot de oplevering van hun woning. Hieronder vertelt belastingadviseur Richard van Damme meer over de situatie en de fiscale vraagstukken die daarbij komen kijken. 

Nol en Ina werken allebei voor een Nederlands bedrijf en hebben vragen over hoe het een en ander fiscaal gaat lopen als ze straks in België wonen. Ze willen met name weten hoe het zit met de fiscale tegemoetkomingen voor eigen woning. De aankoop van hun nieuwe woning trekt namelijk vooral de eerste jaren een forse wissel op hun budget en iedere euro tegemoetkoming is welkom. De financiering van de woning kwam uiteindelijk rond vanwege het feit dat Nol zijn inkomen de eerstkomende jaren belastingvrij genoten zal worden. Zo blijft er meer geld over voor het aflossen van de lening. Deze situatie wekt natuurlijk de interesse van een belastingadviseur, dus ga ik wat dieper hierop in.

Nol werkt bij een internationaal bedrijf dat zijn omzet in toenemende mate in de golfstaten behaalt. Het bedrijf heeft in die regio inmiddels verschillende vestigingen. De komende jaren zal Nol afwisselend in Koeweit en de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) werken en in dienst treden bij de vestigingen in die landen. Van zijn HR-afdeling heeft hij een document ontvangen waarin staat beschreven hoe hij straks zijn aangifte inkomstenbelasting moet invullen. Daarin staat dat hij in zijn aangifte om een belastingvrijstelling moet vragen voor het loon dat hij van de vestigingen in de golfstaten ontvangt. Op grond van de belastingverdragen tussen Nederland enerzijds en Koeweit en de VAE anderzijds, mag Nederland over Nols loon geen belasting heffen. In die verdragen is namelijk bepaald dat Koeweit en de VAE dat mogen doen en dat Nederland moet terugtreden. Maar omdat Koeweit en de VAE over loon geen belasting heffen, geniet Nol zijn inkomen feitelijk belastingvrij. Nederland houdt zich aan de verdragen en stelt het loon vrij, en in Koeweit en de VAE hoeft Nol niets te betalen.

Belastingverdrag

Ik merk op dat dat in Nols situatie toch wat anders ligt. Als hij in België woont en voor werkgevers in Koeweit en de VAE werkt, zijn namelijk niet de Nederlandse, maar de Belgische belastingverdragen op hem van toepassing, ook al zit het hoofdkantoor van zijn werkgever in Nederland. Een belastingverdrag wil voorkomen dat iemand zowel in zijn woonland als in zijn werkland belasting moet betalen. Een belastingverdrag is een verdrag ter voorkoming van dubbele belasting en dat doel, het voorkomen van dubbele belasting, wordt door België serieuzer genomen dan door Nederland. Net als Nederland heeft België het recht om belasting te heffen over al het inkomen dat zijn inwoners verdienen, waar ter wereld zij dat inkomen ook verdienen. Maar als een belastingverdrag de bevoegdheid om belasting om over dat inkomen te heffen niet aan het woonland, maar aan het werkland toewijst, wil België dat, in tegenstelling tot Nederland, pas volgen als er in het andere land ook daadwerkelijk belasting betaald wordt. Gebeurt dat niet, zoals in het geval van Nol, dan heft België gewoon belasting over dat inkomen. Er is dan immers geen sprake van een dubbele belasting.

In het belastingverdrag tussen België en Koeweit is dat nog niet zo geregeld. Dat is nog een ‘oud’ verdrag uit de periode dat België er bij het sluiten van belastingverdragen geen rekening mee hield dat er in het andere land weleens helemaal geen belasting betaald hoefde te worden. Nols inkomen uit Koeweit wordt dus vooralsnog zowel door België als door Koeweit onbelast gelaten. Maar in het belastingverdrag met de VAE, dat enkele jaren na het verdrag met Koeweit tot stand kwam, heeft België zijn koers gewijzigd. Het loon dat Nol van zijn werkgever in de VAE ontvangt, zal door de Belgische belastingdienst niet worden vrijgesteld. Ik leg uit dat de rechter de Belgische belastingdienst kort geleden op dit punt heeft teruggefloten. In die situatie ging het om een inwoner van België die inkomen uit Nederland kreeg dat door Nederland onbelast werd gelaten. Maar als Nol zich op die rechtspraak wil beroepen, dan zal hij zelf een fiscale procedure moeten starten en dat brengt niet alleen veel kosten met zich mee, maar ook een lange periode van onzekerheid.

Dat is nogal verontrustend nieuws voor Nol. Bij het vaststellen van zijn loon is zijn werkgever ervan uitgegaan dat Nol er geen belasting over hoeft te betalen. Hij en zijn werkgever hebben dat fiscale voordeel vervolgens min of meer tussen hen verdeeld. Zodoende is zijn loon wat lager uitgevallen, maar netto ontvangt hij nog altijd veel meer dan wanneer hij in Nederland zou werken. Ik stel voor dat Nol opnieuw met zijn werkgever om de tafel gaat zitten. Niet alleen om te kijken of het loon dat hij in de VAE gaat verdienen wat omhoog kan, maar ook om te bespreken of het mogelijk is dat het hoofdkantoor hem verhoudingsgewijs meer of misschien wel uitsluitend naar Koeweit gaat uitzenden.

Hypotheekrenteaftrek

Voor wat betreft Ina’s situatie kan ik het echtpaar gerust stellen want voor Ina zal er nauwelijks iets veranderen. Ze kan aanspraak maken op hypotheekrenteaftrek in Nederland ondanks dat de woning in België ligt. Maar veel zal dat niet meer opleveren. De rente die ze over hun lening betalen is immers historisch laag en omdat ze ieder jaar aflossen, daalt de rente en daarmee de fiscale aftrek de komende jaren gestaag.

Enkele dagen later neemt de HR-manager van Nols bedrijf contact met mij op. Nol kan zijn werkzaamheden in Koeweit uitbreiden. Eén van Nol’s collega’s is bereid om het werk in de VAE over te nemen. Maar Nol zal toch voor een klein deel in de VAE moeten werken. De vestiging in de VAE wil hem daar best wel wat meer voor betalen, maar daarvoor willen ze eerst inzicht in de Belgische belastingdruk over Nols inkomen. Op verzoek van de HR-manager stel ik enkele belastingberekeningen op en kort daarna mailt Nol mij opgelucht dat zijn loon in de VAE opnieuw is vastgesteld en dat hij er netto, na het betalen van Belgische belasting, nog maar iets op achteruit gaat.

Als de gezinsuitbreiding bij Nol en Ina een feit is en ik hun Nederlandse en Belgische aangiften heb opgesteld, neemt Nols werkgever opnieuw contact met mij op. Het bedrijf wil ook in Australië een vestiging openen en wil weten of wij bekend zijn met de Australische fiscaliteit. Nee, zover reikt onze kennis helaas niet. Maar Schipper is wel lid van een internationaal netwerk van accountants- en belastingadvieskantoren en we introduceren het bedrijf graag bij een van de aangesloten Australische kantoren. Beter vooraf weten waar je bedrijf en je personeel aan toe is, dan achteraf met een forse belastinglast geconfronteerd worden.

Heeft u vragen of wilt u meer weten? Neem dan contact op met de België Desk. Onze adviseurs helpen u graag verder. Wilt u meer weten over het wonen, werken of ondernemen over de Nederlands-Belgische grens? Via onze België Desk kennisbank houden we u graag op de hoogte van het laatste nieuws en belangrijke informatie. 

De gebruikte namen zijn om privacyredenen gefingeerd.

Richard van Damme

Richard van Damme RB

0115 - 74 55 06