Nieuws

Verhoging budgetten Lbv(+) en verlenging Lbv+ definitief

De eerder aangekondigde verhogingen van de budgetten voor Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties met piekbelasting (Lbv) en (Lbv+) zijn definitief. Dit geldt ook voor de verlenging van de openstellingsperiode voor Lbv+.

Verhoging budgetten en verlenging openstellingsperiode

De verhogingen van de budgetten voor Lbv en Lbv+ zijn opgenomen in de wijziging van de Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties voor stikstofreductie (Lbv) en de Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties met piekbelasting (Lbv+). Dit geldt ook voor de verlenging van de openstellingsperiode voor Lbv+. Deze wijzigingen zijn eerder aangekondigd in een Kamerbrief.

Lbv+

Met de wijziging is de openstellingsperiode van de opkoopregeling ‘Piekbelasting’ (Lbv+) verlengd en is het budget verhoogd.

Verlenging openstellingsperiode

De openstellingsperiode loopt t/m 20 december 2024 (was 5 april 2024).

Betere afweging mogelijk

In 2024 komen diverse extra regelingen voor piekbelasters beschikbaar. De aangekondigde regelingen gaan over innoveren, verplaatsen, extensiveren of omschakelen. Met de langere openstellingsperiode van de Lbv + kunnen bedrijven een betere afweging maken tussen één van de aangekondigde regelingen of de Lbv+ regeling.

Verhoging budget

Het budget is verhoogd naar € 1.820 miljoen (was € 975 miljoen). De verwachting is dat hiermee alle goedgekeurde aanvragen gehonoreerd kunnen worden.

Lbv

Het budget is verhoogd naar € 1.102 miljoen (was € 500 miljoen). Dit budget is toereikend om aan alle ingediende aanvragen, die aan de voorwaarden voldoen, subsidie te kunnen toewijzen.

Vervallen sectorale subsidieplafonds

Met deze wijziging van het budget geldt nu één totaal budget voor alle aanvragen. De afzonderlijke subsidieplafonds voor melkvee-, varkens- en pluimveehouders zijn komen te vervallen.

Mark Knopjes

076 - 30 36 500