Blog

Uw bedrijf verkoopklaar maken: 5 tips

Weinig ondernemers denken aan het verkoopklaar maken van hun bedrijf, als zij nog volop in hun ‘ondernemersleven’ staan. Logisch misschien, maar niet verstandig. Voor vrijwel alle ondernemers geldt dat ze vroeg of laat hun bedrijf gaan verkopen. Het is goed om daar tijdig bij stil te staan. Ondernemers die ervoor zorgdragen dat hun onderneming in optimale conditie verkeert, maken namelijk meer kans op een succesvolle verkoop.

Uw bedrijf verkoopklaar maken

Wat betekent het verkoopklaar maken van uw bedrijf in de praktijk? Ik deel graag 5 tips met u, rechtstreeks uit mijn dagelijkse contacten met ondernemers.

1. Maak uzelf misbaar

Dat u trots bent op uw onderneming spreekt voor zich en dat u daaraan veel tijd besteedt ook. Toch is het belangrijk om u zelf misbaar te maken. Immers, zodra u uw bedrijf verkoopt, zult u niet meer (of in ieder geval een stuk minder) actief zijn in het bedrijf. ‘De vent maakt de tent’ klinkt leuk, maar maakt een eventuele verkoop gecompliceerd. Als uw klanten waarde hechten aan het contact met u, dan vreest een toekomstige koper dat hij klanten gaat verliezen na de bedrijfsoverdracht. Denk dus goed na over wie binnen het bedrijf uw werkzaamheden kan overnemen, zorg dat deze bedrijfsprocessen ook doorlopen zonder uw aanwezigheid en werk daar tijdig naartoe.

2. Zorg dat uw administratie op orde is

Bij een bedrijfsovername worden vaak verschillende rapportages besproken. Het is belangrijk dat u vlot en accuraat in de informatiebehoefte van potentiële kopers kunt voorzien. Dit wekt vertrouwen en toont dat u ‘in control’ bent en bereid bent hen te helpen bij hun beoordelingen. Wanneer zaken onduidelijk blijven of niet goed en snel kunnen worden beantwoord, leidt dat vrijwel altijd tot een koopprijs-aanpassing in uw nadeel. Duidelijke (management)rapportages, een goede gestructureerde administratie, overzichtelijke contracten; al deze facetten bieden de koper zekerheid en dragen bij aan een goede verkoopconditie van uw bedrijf.

3. Minimaliseer risico’s uit het verleden

Een potentiële koper heeft altijd een informatie achterstand ten opzichte van de verkopende partij. De meeste kopers zijn zich hiervan terdege bewust en zullen openstaande risico’s – denk bijvoorbeeld aan een claim die nog niet is afgehandeld – negatiever uitleggen dan u dat wellicht zelf doet. Het is daarom raadzaam om eventuele claims, of andersoortige risico’s uit het verleden, zoveel mogelijk af te handelen, zodat u deze niet hoeft mee te nemen naar de onderhandelingstafel.

4. Zorg voor focus en een passende bedrijfsstructuur

Het klinkt voor de hand liggend, maar zorg ervoor dat de koper goed kan begrijpen wat hij koopt. Gaandeweg kunnen er allerlei nevenactiviteiten zijn ontstaan, ook binnen één en dezelfde entiteit, waardoor het zicht op een onderneming kan vertroebelen. Ook kan de bedrijfsstructuur een wirwar worden waarvan alleen u en uw accountant nog begrijpen hoe het zit. Dit is voor een potentiële koper onaantrekkelijk, want het maakt de koop onoverzichtelijk en onduidelijk. Zorg bij het verkoopklaar maken van uw bedrijf dus voor een duidelijke focus. Ontvlecht of stop met nevenactiviteiten en structureer uw onderneming navenant.

5. Manage uw werkkapitaal en doe dit tijdig

Werkkapitaal is doorgaans voer voor discussie bij overnametrajecten. Een koper eist namelijk dat er door de verkoper voldoende werkkapitaal wordt achtergelaten, maar hoeveel is dat dan? Ik zie te vaak dat ondernemers grote voorraden opbouwen, omdat dit prettig werkt. Daarmee is op zich niks mis, maar een koper zal zich snel op het standpunt stellen dat deze voorraad gewoon onderdeel is van het bedrijf en dus volledig mee over dient te gaan. Als u met minder voorraad ook had kunnen werken, had u meer liquide middelen overgehouden, die u vervolgens bij had kunnen plussen op de overnamesom. Zorg dus tijdig (!) voor een goed werkkapitaalmanagement (voorraad-, debiteuren- en crediteurenbeheer). Hoe minder middelen u hierin vastzet, hoe meer u liquide overhoudt. Door dit te kunnen aantonen met historische balansposities, kunt u een koper gemakkelijk overtuigen dat de beperkte hoeveelheid werkkapitaal volstaat om de onderneming te laten doordraaien.

Uw bedrijf verkoopklaar maken? Start op tijd!

Uit alles blijkt dat het verkoopklaar maken van uw bedrijf een proces is dat u tijdig moet starten om uiteindelijk een succesvol resultaat te kunnen boeken. U kunt nooit te vroeg beginnen, maar helaas wel te laat. Sparren met deskundigen is voor ondernemers altijd een goed advies en dat geldt zeker ook voor dit onderwerp. Wat is een goed moment? Hoe ligt uw bedrijf in de markt? Waar moet u beginnen met verkoop-klaar maken? Mijn corporate finance collega’s en ik wisselen daarover graag met u van gedachten. Een vrijblijvende afspraak is zo gemaakt. Neem gerust contact met ons op!