Nieuws

Update btw-nieuws

De btw-praktijk is steeds in beweging. Bestaande regels worden aangepast of verdwijnen. Nieuwe regelingen worden geïntroduceerd. Op deze pagina vindt u een overzicht van het actuele btw-nieuws.

Huurwoning met zonnepanelen is voor de btw één bedrijfsmiddel

Een verhuurde woning met zonnepanelen wordt gezien als één bedrijfsmiddel. Dat heeft de Hoge Raad geoordeeld. Het gevolg is dat het recht op aftrek van btw wordt bepaald door de omzet van zowel de woning als de zonnepanelen bij elkaar.

De aftrekbare btw wordt berekend in de verhouding van de btw-belaste omzet (de opbrengst van de zonnepanelen) en de btw-vrijgestelde omzet (de huuropbrengst van de woning). Omdat de omzet van de woning vele malen hoger is dan de opbrengst van de zonnepanelen kan de verhuurder niet veel btw in aftrek brengen.

Deze uitspraak heeft gevolgen voor onroerend goed dat wordt ontwikkeld waarbij het onroerend goed met zonnepanelen wordt verhuurd. Heeft u een soortgelijk project in ontwikkeling? Denk hier dan goed over na!

Uitspraak Hof Amsterdam over beperking recht op aftrek bij prestaties om niet

Hof Amsterdam oordeelde in een zaak dat de belanghebbende maar 1% recht op aftrek zou hebben. De belanghebbende verricht belaste prestaties voor de btw en voert ook wettelijke taken uit. De opbrengsten bestaan voor 99% uit subsidie en voor 1% uit btw-belaste omzet. De inspecteur stelde dat de belanghebbende daarom geen volledig recht op aftrek heeft.

Bij het uitvoeren van de wettelijke taken verricht de belanghebbende voor het overgrote deel geen economische activiteit. Hierdoor heeft belanghebbende geen recht op aftrek van voorbelasting voor kosten die betrekking hebben op wettelijke taken. Het Hof gaat daarbij uit van de opbrengstverhouding en beperkt het recht op aftrek tot 1%.

Heeft u belaste activiteiten én activiteiten waarvoor u geen vergoeding ontvangt? Dan is de kans groot dat deze uitspraak gevolgen heeft voor uw recht op aftrek. Als belanghebbende besluit om in cassatie te gaan zijn we benieuwd of de Hoge Raad hierin meegaat.

Btw-behandeling van servicekosten per 1 januari 2025

Vorig jaar publiceerde het Ministerie van Financiën een nieuw besluit met betrekking tot de btw-behandeling van de verkoop en verhuur van onroerende goed. In het besluit was opgenomen dat per 1 januari 2025 de btw-belasting van servicekosten wijzigt.

Op dit moment zijn de servicekosten bij de verhuur van woonruimtes in het algemeen vrijgesteld van btw. Bij de verhuur van commerciële ruimtes zijn de servicekosten wel btw-belast. Per 1 januari 2025 volgen de servicekosten het btw-regime van de verhuur (opgaan in de verhuur) als de huurder(s) de dienstverrichter (bijvoorbeeld voor schoonmaak) kunnen kiezen en de servicekosten afzonderlijk op de factuur worden vermeld. Als aan beide eisen wordt voldaan is het doorbelasten van servicekosten belast met btw.

Deze aanpassing gaat per 1 januari 2025 in. Ga daarom vooraf al na of de wijziging in het besluit invloed heeft op uw verhuur.

Update voor besluit ‘Ter beschikking stellen van personeel’

Het besluit rondom het btw-vrij detacheren van personeel is recent uitgebreid. Het detacheren van personeel is een ondernemersactiviteit die in principe is belast met btw. Dit besluit verduidelijkt onder welke omstandigheden personeel kan worden gedetacheerd zonder btw.

In het oude besluit stond al een faciliteit voor een btw-vrijstelling voor detacheringen die nauw samenhangen met de btw-vrijgestelde prestaties. Dit is verduidelijkt. Het gaat hierbij om detachering in de medische sector, in de cultuursector en in het onderwijs. Onder zeer strikte voorwaarden kan deze detachering zonder btw worden gefactureerd.

Detacheert u personeel in een vrijgestelde sector? Ga dan na of u met btw moet factureren of dat er een betere oplossing mogelijk is.

Jos Philips

mr. Jos Philips

076 - 30 34 627

06 - 57 71 53 82