Nieuws

Geef uitbetaalde bedragen aan derden voor 1 februari 2023 door

Heeft u een natuurlijk persoon betaald voor bepaalde werkzaamheden of diensten? Dan kan het zo zijn dat u de Belastingdienst over deze uitbetaling moet informeren. Dit valt onder de regeling ‘uitbetaalde bedragen aan derden’ (voorheen de IB47-regeling). Sinds 2022 zijn inhoudingsplichtigen verplicht om gegevens aan te leveren in plaats van dat zij eerst worden uitgenodigd. De informatie over de uitbetalingen over boekjaar 2022 moet vóór 1 februari 2023 bij de Belastingdienst zijn aangeleverd.

Wat zijn inhoudingsplichtige en niet-inhoudingsplichtige uitbetalers?

Inhoudingsplichtige uitbetalers, waaronder ook collectieve beheersorganisaties (CBO’s):

 • U bent een werkgever of een uitkeringsinstantie;
 • U hebt een loonheffingsnummer;
 • U moet aangifte loonheffingen doen op grond van een aangiftebrief, voor 1 of meer aangiftetijdvakken van het lopende of komende jaar.

Niet-inhoudingsplichtige uitbetalers:

 • Anders dan voor de bovenstaande inhoudingsplichtigen bestaat de verplichte aanlevering van de gegevens in dit geval alleen op uitnodiging van de Belastingdienst. Uiteraard mogen de gegevens wel spontaan, zonder uitnodiging, worden aangeleverd.

Welke betalingen moet een inhoudingsplichtige uitbetaler aanleveren?

Inhoudingsplichtige

De betalingen voor bepaalde werkzaamheden en/of diensten moeten worden doorgegeven aan de Belastingdienst als de degene die de betalingen krijgt aan de volgende twee voorwaarden voldoet:

 1. De natuurlijk persoon is niet bij u in dienstbetrekking
 2. De natuurlijk persoon stuurt geen factuur of reikt een factuur uit zonder btw voor de uitgevoerde werkzaamheden of diensten

Bent u btw-ondernemer en maakt u gebruik van de kleineondernemersregeling (KOR) of levert u btw-vrijgestelde prestaties? Dan is er geen sprake van een factuurplicht en moet u de betaling doorgeven aan de Belastingdienst.

Voor ondernemers die btw-verlegd factureren geldt wel een factuurplicht. Daardoor zijn zij uitgezonderd van de melding UBD. Alleen betalingen aan btw-ondernemers die een btw-bedrag op hun factuur vermelden, hoeven dus niet te worden doorgegeven.

Niet-inhoudingsplichtige

De betalingen voor bepaalde werkzaamheden en/of diensten moeten worden doorgegeven aan de Belastingdienst als de degene die de betalingen krijgt aan de volgende twee voorwaarden voldoet:

 1. De natuurlijk persoon is niet bij u in dienst
 2. De natuurlijk persoon voert de werkzaamheden of diensten niet voor u uit als ondernemer

Het gaat hier om een ondernemer voor de inkomstenbelasting (IB-ondernemer). In dat geval worden de ontvangen bedragen namelijk in de aangifte inkomstenbelasting als resultaat uit overige werkzaamheid (ROW) opgenomen, in plaats van als winst uit onderneming. De ontvanger moet zelf beoordelen of hij IB-ondernemer is.

Uitzonderingen

 • Uitbetalingen aan bedrijven en organisaties: alleen opgaven over betalingen aan een natuurlijk persoon moeten worden aangeleverd. Laat dus uitbetalingen aan bedrijven en organisaties achterwege. Een betaling van een factuur met een btw-bedrag hoeft nooit bij de Belastingdienst te worden gemeld.
 • Loonbelasting: als over de uitbetaling loonbelasting wordt geheven, hoeven deze betalingen niet te worden aangeleverd. Ook als sprake is van opting-in gelden de normale regels voor de loonbelasting.
 • Vrijwilligersregeling: betalingen aan vrijwilligers die onder de vrijwilligersregeling in de loonbelasting vallen, hoeven op basis van deze regeling niet te worden doorgegeven aan de Belastingdienst.
 • Artiesten en beroepssporters: vergoedingen die zijn uitbetaald aan artiesten en beroepssporters, moeten alleen in sommige gevallen in deze regeling worden opgenomen. Hiervoor gelden specifieke regelingen voor de loonheffingen.
 • Beloningen in natura: de opgaaf is niet geschikt voor het opgeven van beschrijvingen van zaken die in natura zijn verstrekt. Denk aan het gebruik van een bepaalde auto van het bedrijf of voor het vermelden van het aantal gewerkte of gedeclareerde uren. Als beloningen in natura zijn verstrekt, moeten die naar de waarde in het economisch verkeer zijn gewaardeerd. Die waarde wordt opgeteld bij de in geld uitbetaalde bedragen.
 • Betalingen aan erfgenamen: betalingen aan erfgenamen van makers van teksten, wetenschappelijk werk, kunst of foto’s (auteursrecht) vallen niet onder de regeling. De betalingen hoeven niet te worden gemeld. Ook betalingen aan erfgenamen van uitvoerders van kunstuitingen, zoals muzikanten en acteurs (naburig recht) hoeft niet te worden gemeld.

Voor wanneer moet de melding worden gedaan?

De informatie over boekjaar 2022 moet vóór 1 februari 2023 bij de Belastingdienst worden aangeleverd.

Heeft u vragen over de regeling ‘uitbetaalde bedragen aan derden’? Neem vrijblijvend contact met ons op. Onze specialisten denken graag met u mee.