Nieuws

Steunpakket verlengd: kredietfaciliteiten

Vanaf naar verwachting 1 juni 2021 kunnen bedrijven via Qredits in aanmerking komen voor een TOA-krediet (Time Out Arrangement). Dit krediet stelt mkb-bedrijven in staat om een doorstart vanuit een WHOA-traject te maken en zodoende via schuldsanering een faillissement te voorkomen.

TOA doorstartkrediet

De doelgroep van het TOA-krediet is mkb-bedrijven die beschikken over bedrijfsactiviteiten die voldoende levensvatbaar zijn. Het TOAkrediet stelt deze bedrijven in staat om uitgaven en investeringen ten behoeve van de (her)start van de bedrijfsactiviteiten te maken. Het TOA-krediet zal bestaan uit twee bestanddelen, te weten werkkapitaal en achtergesteld vermogen. 

Per bedrijf kan maximaal € 100.000 aan TOA-krediet worden verstrekt. De ondernemers aan wie het krediet wordt verstrekt krijgen bovendien 12 maanden gratis coaching bij het weer goed op de rails zetten van het bedrijf.  

Tip! De WHOA is een nieuwe regeling die ondernemingen in staat moet stellen om in het zicht van een faillissement afspraken te maken met schuldeisers. Daarmee kan een onder voorwaarden een faillissement worden afgewend. 

Overige kredieten 

Verder is besloten onderstaande kredietfaciliteiten te verlengen tot 31 december 2021: 

  • Borgstelling MKB-kredieten (BMKB-C) 
  • Garantie Ondernemingsfinanciering (GO-C) 
  • Klein Krediet Corona (KKC) 
  • Qredits Corona OverbruggingsLening (COL) 

Let op! De overheid stopt na 30 juni met de garantieregeling herverzekering van leverancierskredieten. 

Wij staan voor u klaar

Wilt u meer weten over de verlenging fiscale steunmaatregelen en andere belangrijke aandachtspunten? Via onze kennisbank houden we u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen en de voor u belangrijke informatie. Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op, onze specialisten staan graag voor u klaar! 

Disclaimer
Bij de samenstelling van de teksten is naar uiterste betrouwbaarheid en zorgvuldigheid gestreefd. Onze organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden en de gevolgen hiervan.