Blog

Run uw mkb-onderneming als een slimme strateeg

Als ondernemer staat u dagelijks voor tientallen keuzes. De meesten klein en misschien wel regelmatig terugkerend. Andere keuzes zijn stukken zwaarwegender en hebben impact op de lange termijn. Wie voor dergelijke keuzes staat, heeft meer nodig dan een goed richtingsgevoel. Sterker nog, sommige besluiten, bijvoorbeeld als het gaat om investeringen, medewerkers of internationaal zakendoen, kunt u alleen op een goede manier nemen als u weet wat uw doelen zijn, zowel zakelijk als privé.

Als u niet weet waar u naartoe wilt, weet u ook niet welke weg u moet kiezen. Andersom geldt dit ook. Als u wél weet waar u heen wilt, weet u dus ook welk pad u moet nemen. Voor ondernemers is dat laatste belangrijk. Wie zomaar lukraak een pad kiest, kan vroeg of laat onaangenaam verrast worden. Om die reden is vooruitkijken belangrijk. Daarin ligt de leidraad voor uw dagelijkse doen en laten.

Wat wilt u wel en wat niet?

Veel ondernemers hebben ‘tussen de regels door’ wel een bepaald beeld van wat ze willen bereiken met hun bedrijf en wat ze in hun persoonlijk leven nastreven. Toch kun je dat moeilijk een plan noemen. Daarvoor is méér nodig. Dat begint met nadenken over wat u als ondernemer wél, maar ook wat u niet wilt. Dat kan van alles zijn. Wilt u niet meer dan tien werknemers? Dan heeft u daarmee een leidraad voor bepaalde keuzes. Wilt u veel vrije tijd of ziet u het juist zitten om tijd vrij te maken om een nieuwe markt aan te boren? Wat u wel en niet wilt, geeft richting aan de keuzes waarvoor u als ondernemer komt te staan.

Volg de ontwikkelingen

Naast deze persoonlijke afwegingen is het zaak om de ontwikkelingen in uw branche te volgen. Welke ontwikkelingen hebben effect op uw business en hoe kunt u zorgdragen voor een toekomstbestendig bedrijfsconcept. Wellicht is bijsturen nodig of moet u andere keuzes maken. In dat geval is het fijn dat u weet welke kaders u voor u zelf wilt hanteren.

Juiste overwegingen bij belangrijke beslissingen

Sommige grote ondernemingen verwerken deze strategische overwegingen in een officiële missie, visie en strategie en koppelen daar hun (investerings)plannen aan. Veel mkb-ondernemingen doen dit alleen als dat noodzakelijk is voor een financieringsaanvraag, en terecht. Maar tussen grote strategische plannen optuigen en niets doen, zit een gat waar wij ondernemers graag op wijzen. Het is belangrijk om een helder toekomstbeeld of doel inzichtelijk te hebben, zodat u bij belangrijke beslissingen weet wat u in uw overwegingen moet meenemen en waarom. Het laat zich raden dat een dergelijke, goed overwogen beslissing beter uitpakt, dan een impulsieve bevlieging.

Regelmatig terugkerend gespreksonderwerp

Voor de adviseurs van Schipper Accountants is deze strategische blik op de toekomst een regelmatig terugkerend onderwerp van gesprek. Wilt u hierover sparren met een van onze adviseurs? Dan maken we daarvoor graag tijd vrij. Neem vandaag nog contact met ons op.

Marianne van Tilburg - Aarts

Marianne van Tilburg – Aarts AA

010 - 29 21 872

06 - 82 84 74 86