Nieuws

Rekening houden met btw-vrijgestelde verkopen bij pro rata berekening

Soms is de btw niet geheel aftrekbaar. Dit is onder andere het geval wanneer een onderneming zowel belaste als vrijgestelde omzet heeft. Kosten die direct toerekenbaar zijn aan belaste prestaties zijn aftrekbaar. Kosten die niet direct toerekenbaar zijn aan bepaalde activiteiten zijn algemene kosten en pro rata aftrekbaar. Indien verkopen niet onlosmakelijk verbonden zijn met de gebruikelijke economische activiteiten van de onderneming en daar geen structureel onderdeel van uitmaken dan hoeven deze verkopen niet meegenomen te worden in de berekening van de pro rata.

De belanghebbende in deze zaak verwerft, ontwikkelt en exploiteert onroerende zaken en verricht zowel van btw vrijgestelde als belaste prestaties. In 2006 en 2007 verkoopt de belanghebbende een viertal appartementen en heeft hierover geen btw in rekening gebracht. De omzet die zij hiermee behaald heeft wordt ook niet meegenomen in de pro rata berekening. De belanghebbende is namelijk van mening dat de verkoop van deze appartementen niet behoort tot haar gebruikelijke economische activiteit en dat daarom de omzet niet meegenomen moet worden in de berekening van de pro rata.

Nieuws: Btw holding niet zonder meer aftrekbaar

De Rechtbank Gelderland oordeelt dat de belanghebbende niet aannemelijk heeft gemaakt dat de omzet buiten de pro rata berekening dient te blijven. De Rechtbank stelt namelijk dat de fiscale eenheid waarvan de belanghebbende deel uit maakt in de jaren 2006 tot en met 2008 vijf panden, ten minste vier appartementen en vier percelen grond heeft verkocht. Ook vóór 2006 en na 2008 zijn nog onroerende zaken verkocht. De rechtbank oordeelt dat de verkoop van onroerende zaken niet incidenteel was en dat de verkoop een onlosmakelijk onderdeel van de activiteiten was. Derhalve moet de omzet die behaald is met deze verkopen meegenomen worden in de pro rata berekening.