Blog

POP3 stimuleert investeringen in groen-economisch herstel

Wilt u als landbouwer uw bedrijf duurzamer en economisch sterker maken? Of gaat u met anderen samenwerken. Dan kunt u misschien een POP3-subsidie aanvragen. Het derde plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) is een Europees subsidieprogramma voor het ontwikkelen, verduurzamen en innoveren van de agrarische sector in Nederland. De agrospecialisten van Schipper Accountants houden graag samen met u de mogelijkheden tegen het licht. Wilt u deze subsidie aanvragen, dan begeleiden we u daarbij graag.

Europa investeert in zijn platteland. Het nieuwe Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) gaat toekomstbestendig boeren sterker belonen. Het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP) is een subsidieprogramma voor de agrarische sector in Nederland. Naast subsidie voor het gezamenlijk uitwerken van een duurzaam verdienmodel, biedt het derde plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) de ruimte en financiële middelen om te investeren in groen-economisch herstel. Bij dit laatste kunt u denken aan subsidies op investeringen in machines en technische systemen. Interessant als u uw bedrijf wilt voortzetten en overweegt nieuwe investeringen te doen.

Hoogte POP3-subsidie

De subsidie bedraagt maximaal 60% van het geïnvesteerde bedrag, met een maximum van 150.000 euro. Voor jonge boeren (tot 41 jaar) is het percentage zelfs maximaal 75%.

Sparren met een blik op de toekomst

Overweegt u investeringen te doen, dan denken wij daarover graag met u mee. We sparren met u over de bedrijfsstrategie, uw plannen met het bedrijf, uw bedrijfsvoering en de consequenties voor uw liquiditeitspositie, als u overgaat op nieuwe investeringen in uw bedrijf. Kortom, we houden samen met u de mogelijke investering langs alle kanten tegen het licht. Als agrospecialist kennen we uw bedrijfstak. Met onze financiële kijk op zaken kunnen we u goed een spiegel voor houden, waarbij we niet alleen naar de korte termijn kijken, maar ook de positie van uw bedrijf op de (middel)lange termijn in het oog houden.

Subsidieaanvraag helpen indienen en verantwoorden

Besluit u te investeren en daarbij een beroep te doen op de POP3-subsidie, dan kunnen wij u van A tot Z begeleiden bij het indienen van de aanvraag. We hebben dagelijks te maken met het uitwerken van financiële paragrafen en kunnen u zo veel werk uit handen nemen. Bovendien, voor aanvragen als deze is het cruciaal dat deze voldoen aan alle gestelde voorwaarden. Zo is het in dit geval belangrijk dat u de overeenkomst voor deze investering pas ná 7 december 2021 sluit. U heeft vervolgens twee jaar de tijd om de investering te realiseren.

Wilt u meer weten over POP3-subsidie?

Het agrarisch team van Schipper Accountants bestaat uit accountants en adviseurs met kennis van zaken. Met de komst van klantadviseur Mark Knopjes is de expertise binnen het team onlangs nog verder uitgebreid. Mark werkt al ruim 14 jaar in de financiële dienstverlening, waarvan de laatste jaren uitsluitend voor de agrarische sector.

Wilt u meer info over de POP3-subsidie of heeft u een andere vraag? Neem dan contact met mij op of één van mijn collega’s op.

Mark Knopjes

076 - 30 36 500