Nieuws

POP-3, subsidie voor fysieke investering-provincie Zeeland

De provincie Zeeland stelt, in het kader van het Plattelandsontwikkelingsprogramma, een subsidie voor fysieke investeringen – ‘water’ open. De provincie heeft hiervoor een investeringslijst opgesteld. Aan iedere investeringscategorie zijn punten toegekend. De rangschikking vindt plaats op basis van het puntenaantal.

De subsidie ‘Fysieke investeringen agrarische onderneming – water’ is opengesteld t/m 12 juli 2019 (17.00 uur).

Met deze subsidieregeling wil de provincie Zeeland landbouwers stimuleren om te investeren in innovatie en modernisering door op vernieuwende
wijze om te gaan met grondwater en het waterbeheer op het bedrijf.
Met de subsidie kunnen bepaalde waterbesparende installaties en machines worden aangeschaft.
Alleen landbouwers komen voor deze subsidie in aanmerking.

De subsidie bedraagt 40% van de subsidiabele kosten. De subsidie moet minimaal € 10.000 bedragen. Dit betekent dat de subsidiabele kosten minimaal € 25.000 moeten bedragen. Het maximale subsidiebedrag is € 50.000.