Akkerbouw

Bent u akkerbouwer? Dan kunt u op basis van uw plaatsingsruimte en de reeds aangevoerde meststoffen bepalen hoeveel ruimte u nog over heeft om meststoffen aan te voeren. Dit kan kunstmest zijn, maar mogelijk ook dierlijke mest of overige mestsoorten.

Veehouderij

Als veehouder is het verstandig om ook de mestproductie van de dieren in te schatten. Samen met de plaatsingsruimte kunt u dan bepalen of u nog (extra) mest moet afvoeren of mogelijk nog kunt aanvoeren.

Derogatie

Heeft u derogatie? Maak dan uw bemestingsplan actueel met de grond die u met de Gecombineerde opgave heeft opgegeven.

Na het indienen van uw Gecombineerde opgave, volgt een goed moment om de planning van uw mestbalans te controleren. Pas zo nodig samen met uw Schipper adviseur uw planning aan.

Schipper Accountants is altijd dichtbij. Ook bij u in de buurt.

Bekijk contactgegevens en medewerkers bij u in de buurt.