Nieuws

Pas op bij de levering van grond!

De levering van grond is belast indien een bouwterrein wordt geleverd door een btw-ondernemer. Onder bouwterrein wordt verstaan: onbebouwde grond die kennelijk bestemd is om te worden bebouwd. Indien de levering van grond belast is met btw, geldt voor de overdrachtsbelasting meestal een vrijstelling. Het belang is dus groot of de levering van grond belast is met 21% btw (eventueel aftrekbaar bij koper) of 2% overdrachtsbelasting.

In een zaak bij rechtbank Den Haag heeft een belanghebbende zijn perceel gedeeltelijk verhuurd van oktober 2016 tot eind 2017. Voor het niet-verhuurde deel is een koopovereenkomst gesloten, dit deel was nog niet kadastraal afgesplitst. Volgens de rechtbank valt deze verkoop binnen de onderneming van de belanghebbende, met het gevolg dat deze verkoop belast is met btw.

Dat feitelijk de levering van het perceel pas heeft plaatsgevonden nadat de huur beëindigd was, doet er echter, volgens de Rechtbank Den Haag, niet toe. In de koopovereenkomst wordt gesproken over de levering van een bouwkavel en in de akte van levering wordt vermeld dat de grond bestemd is voor de bouw van een woonhuis.

In deze zaak wordt het beroep op twee manieren ongegrond verklaard. Ten eerste wordt de grond verhuurd van oktober 2016 tot en met december 2017, er is dus sprake van de exploitatie van een onroerende zaak om er duurzaam opbrengst uit te verkrijgen. De Rechtbank stelt, ondanks het argument van de belanghebbende dat slechts sprake was van tijdelijk verhuur, dat nog steeds sprake was van een duurzame opbrengst. Daarnaast was de koopovereenkomst gesloten ten tijde van het ondernemerschap, namelijk de verhuur van grond. In deze koopovereenkomst wordt de grond ook omschreven als een bouwkavel en in de akte van levering wordt expliciet vermeld dat de grond bestemd is voor de bouw van een woonhuis.

In de praktijk

Het leveren van grond lijkt eenvoudig, maar in de praktijk blijkt dat het leveren van grond nogal wat haken en ogen heeft. Ten eerste kunnen de gevolgen groot zijn. Indien grond wordt geleverd voor de bouw van een woonhuis door een particulier is het veel aantrekkelijker om de grond te leveren zonder btw. Een particulier kan de btw toch niet in aftrek brengen dus het 2% tarief van de overdrachtsbelasting is aantrekkelijker dan het 21% tarief van de btw.

Of de grond wordt geleverd door een btw-ondernemer is vaak ook maar de vraag. In deze zaak blijkt dat indien de koopovereenkomst gesloten is ten tijde van de verhuur/pacht de grond in de hoedanigheid van een btw-ondernemer wordt geleverd. In een zaak van 2019 is bijvoorbeeld ook geoordeeld dat een belanghebbende heeft gehandeld als btw-ondernemer bij de levering van een bouwterrein van een eenmanszaak die hij in 2004 heeft beëindigd!

Ten slotte speelt vaak de vraag of er wel sprake is van een bouwterrein. Het wijzigingen van de omgevingsvergunning kan bijvoorbeeld de grond al als bouwterrein kwalificeren. Wij adviseren om bij de levering van gronden een btw-adviseur in te schakelen, de gevolgen kunnen namelijk groot zijn.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit nieuwsbericht? Neem dan contact op met een van onze btw-adviseurs.