Blog

Strategisch advies bij opvolging boerenbedrijf

Voor duizenden Nederlands boerenbedrijven is geen opvolger beschikbaar. Vooral kleine en zeer kleine bedrijven hebben met dit probleem te maken, blijkt uit onderzoek van het CBS. Opvolgers in het agrarisch bedrijf krijgen dan ook veel uitdagingen voor hun kiezen. Groeiende wet- en regelgeving heeft steeds meer invloed op de bedrijfsvoering en de rendementen van het boerenbedrijf. Bij een bedrijfsovername komen verschillende vraagstukken naar voren. De agro-specialisten van Schipper Accountants denken graag met u mee om tot een succesvolle bedrijfsovername te komen. Daarbij houden zij rekening met de belangen van alle betrokkenen.

Vroeger was de bedrijfsopvolging binnen het boerenbedrijf min of meer vanzelfsprekend. De huidige generatie neemt serieus de tijd om deze keuze tegen het licht te houden. En terecht. Zo speelt steevast de vraag of er voldoende verdienperspectief is, maar potentiële opvolgers kijken ook vérder. Zij zijn zich bewust van de rol van de overheid en de maatschappelijke discussies over de bedrijfstak. Wie wil (blijven) boeren dient aan veel regels te voldoen. Dat vergt investeringen, die invloed kunnen hebben op de winstgevendheid van het bedrijf.

Strategisch adviseren

Het zijn deze onderwerpen die aan de orde komen tijdens de gesprekken over mogelijke bedrijfsopvolging. Als agro-specialisten weten wij welke zaken spelen in de branche en hebben oog voor de lange termijn. Een rentabiliteitsbegroting biedt inzicht en laat zien welke financiële speelruimte de potentiële opvolger heeft om te investeren in de toekomst van het bedrijf. We beoordelen de fiscaliteit en het rendement voor de opvolger, maar hebben ook oog voor de oudedagvoorziening van de overdrager(s). Daarnaast sparren we met overdrager(s), potentiële opvolger en de andere familieleden. Bijvoorbeeld, hoe staan de eventueel andere kinderen in deze bedrijfsopvolging? Welke plannen heeft de opvolger? En welke rol gaat de overdrager spelen? Uit ervaring weten wij hoe belangrijk het is om verder te kijken dan de financiën alleen. Ook de emotionele overwegingen verdienen in een opvolgingstraject aandacht. Om die reden adviseren wij om ruim de tijd te nemen voor het voorbereiden van de bedrijfsopvolging.

Vermogensstructurering

Wie in een zoon en/of dochter een bedrijfsopvolger vindt, wil de opvolging natuurlijk fiscaal optimaal regelen voor zichzelf, de opvolger en de familie. Daarbij speelt de Bedrijfsopvolgingsregeling een belangrijke rol. Deze fiscale regeling heeft als doel de continuïteit van bedrijven te waarborgen, maar kent strikte voorwaarden. Bij het bepalen van de overnamesom spelen diverse belangen een rol. De oudedagsvoorziening is een belangrijk aandachtspunt voor de overdrager. Anderzijds moet de overnamesom nog wel een lonende exploitatie mogelijk maken. Er kunnen daarnaast nog andere belangen een rol spelen, bijvoorbeeld wanneer er andere familieleden bij betrokken zijn. Welke afspraken maak je met hen? In deze complexe financiële situatie bieden onze agro-specialisten meerwaarde met rust, duidelijkheid en kennis van zaken.

Weten wat onze agro-specialisten voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op.

Mark Knopjes

076 - 30 36 500