Nieuws

Opnieuw aanpassing perceelsgrenzen

Vanaf 2020 gaat RVO, voor de perceelsgrenzen, stapsgewijs gebruik maken van de ‘Basisregistratie Grootschalige Topografie’ (BGT). Het gevolg is dat veel perceelsgrenzen (iets) worden aangepast. U kunt vooraf de wijzigingen controleren en aangeven of u akkoord bent of niet.

Basisregistratie Grootschalige Topografie

De BGT is een digitale kaart van Nederland waarop alle topografische objecten zoals percelen, gebouwen, (spoor)wegen, bermen en dergelijke zijn opgenomen. De BGT wordt, naast RVO, ook onderhouden door bijvoorbeeld gemeenten en waterschappen. Het Kadaster beheert de kaart.

Invoering stapsgewijs

De BGT-grenzen voor percelen worden in drie groepen ingevoerd: de eerste (kleine) groep per 1 januari 2020, daarna per 1 januari 2021 of 1 januari 2022.

Aanpassing topografische grenzen

Alle topografische grenzen van landbouwpercelen (groene lijnen in ‘Mijn.percelen’) worden opnieuw beoordeeld. Dit zal zeker leiden tot (kleine) aanpassingen. Uiteindelijk hanteren alle partijen, binnen de BGT, dezelfde grenzen. Wijzigingen in perceelsgrenzen zullen dan minder snel voorkomen.

Controle met BGT-check

U kunt via de zogenaamde ‘BGT-check’ vooraf de nieuwe perceelsgrenzen controleren. De eerste groep heeft de BGT-check inmiddels afgerond. De tweede groep (ca. 20.000) staat voor de zomer van 2020 gepland. Bent u niet akkoord met een wijziging van een perceelsgrens? Dan kunt u dit aangeven op de kaart. U moet uw melding wel onderbouwen.

Geen formeel bezwaar

De BGT-check heeft geen juridische status. U bent niet verplicht om de BGT-check uit te voeren. Formeel bezwaar kunt u pas indienen wanneer u uw oude grenzen in de Gecombineerde opgave blijft hanteren en RVO deze afkeurt. Bezwaar is alleen mogelijk als dit gevolgen heeft voor uw bedrijfstoeslag. Het is beter om vooraf, met de BGT-check, overeenstemming te krijgen met RVO.

Controleer uw percelen in de BGT-check nadat u een bericht heeft ontvangen van RVO. Geef eventuele opmerkingen door en zorg, eventueel in overleg met ons, voor een goede onderbouwing.