Nieuws

Ook na 2022 nog Toeslag jonge landbouwer

Ook dit jaar kunt u als jonge landbouwer de uitbetaling van de Toeslag Jonge landbouwers aanvragen. De vijfjaarstermijn loopt door in het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) vanaf 2023. De toeslag is beschikbaar voor alle jonge landbouwers tot 41 jaar. Ook als u eerder toeslag heeft aangevraagd en de vijfjaarstermijn nog niet is afgelopen kunt u opnieuw uitbetaling van de toeslag aanvragen.

De nieuwe GLB gaat in 2023 van start. Voor de Toeslag Jonge landbouwers gaat een overgangsregeling gelden. Dit betekent dat jonge landbouwers die de huidige toeslag uiterlijk in 2022 hebben aangevraagd, de toeslag binnen de vijfjaarstermijn kunnen blijven ontvangen.

De toeslag wordt dit jaar nog uitgekeerd als een toeslag per hectare. In 2021 was deze toeslag 58,70 euro per ha (voor maximaal 90 ha). De nieuwe toeslag wordt vanaf 2023 niet per ha, maar per bedrijf uitgekeerd. In de plannen wordt een bedrag van 2.800 euro genoemd. Dit bedrag is nog niet definitief.

Wilt u de Toeslag jonge landbouwer voor de eerste keer aanvragen? Neem contact met ons op voor de exacte voorwaarden.