Nieuws

Ontwikkelingen rondom fosfaat­rechten

Er komt ruimte in de regelgeving rond fosfaatrechten als landelijk het aantal fosfaatrechten voor rundvee onder het fosfaatplafond komt. Onlangs is een wetsvoorstel voor afromingsvrije lease aangenomen en gepubliceerd.

U kunt afromingsvrije lease toepassen als u de heen- en teruglease binnen hetzelfde kalenderjaar afrond. Ook mag u als leaser (huurder) maximaal 100 kg fosfaat afromingsvrij leasen. Het lijkt erop dat deze regeling ingaat voordat de fosfaatrechten onder het plafond zitten. In de praktijk zal het leasen van maximaal 100 kg fosfaat vooral op het eind van het jaar worden gedaan.

Fosfaatbank vanaf 2023

Vanaf 2023 wordt het waarschijnlijk mogelijk dat fosfaatrechten vanuit de fosfaatbank worden ‘uitgegeven’. Alleen grondgebonden bedrijven kunnen in aanmerking komen. Jonge landbouwers hebben tweemaal zoveel kans. De doelgroep lijkt groot, het aanbod beperkt.

Geen rechten maar ontheffing

Een bedrijf, dat in aanmerking komt, krijgt echter geen extra fosfaatrechten, maar een ontheffing om tijdelijk meer runderen te houden. Deze ontheffing geldt voor maximaal 5 jaar.

Komt het aantal fosfaatrechten onder het fosfaatplafond? Dan wordt het afromingspercentage van 20% verlaagd naar 10%. Het aantal fosfaatrechten komt dit jaar mogelijk onder het fosfaatplafond. Voor een beperkt aantal bedrijven biedt dat ruimte.