Blog

Oninbare vorderingen en de btw

Wegens de coronacrisis is het goed denkbaar dat een afnemer niet betaalt. Dit is een onwenselijke situatie voor de ondernemer, maar dit brengt ook btw-gevolgen met zich mee. In beginsel wordt btw afgedragen in het tijdvak waarin de factuur wordt uitgereikt of in het tijdvak waarin de factuur uitgereikt moest worden. Dit kan in sommige gevallen betekenen dat de btw al wordt afgedragen voordat de factuur betaald wordt. Als later blijkt dat de afnemer niet kan betalen dan is uw btw vordering (gedeeltelijk) oninbaar. Hieronder leest u meer over oninbare vorderingen en de btw

Oninbare vorderingen en de btw

De voorwaarden

Onder voorwaarden is het mogelijk om btw terug te vragen over oninbare vorderingen, dit doet u dan in uw btw-aangifte. Een apart verzoek is in de meeste gevallen niet nodig. Het kan ook voorkomen dat u een vordering heeft overgenomen van een andere partij. Indien de vordering dan oninbaar wordt, kunt u de btw alleen terugvragen met een verzoek om teruggaaf.

Wanneer terugvragen

De btw terugvragen kan zodra het zeker is dat afnemer niet meer gaat betalen. Uw vordering wordt in ieder geval oninbaar uiterlijk 1 jaar na de uiterste betaaldatum die u met uw klant hebt afgesproken. Als er geen betalingstermijn is vastgelegd, dan geldt de wettelijke betalingstermijn van 30 dagen nadat uw klant de factuur heeft ontvangen. Het btw-bedrag wat u wilt terugvragen, verwerkt u in de aangifte over het tijdvak waarin de 1-jaarstermijn is verstreken of waarin duidelijk is geworden dat de factuur oninbaar is geworden.

Vordering omzetten, prijsgeven of crediteren

Het kan zo zijn dat u met de afnemer overeenkomt de vordering om te zetten in een geldlening of om de oninbare vordering prijs te geven door het sluiten van een vaststellingsovereenkomst. Dit kan gevolgen hebben voor het terugvragen van de btw. De belastingdienst is in die gevallen van mening dat de vordering daarmee is voldaan. U kunt de btw dan niet meer terugvragen. Als achteraf de geldlening niet wordt afgelost, dan kan alsnog geen btw worden teruggevraagd! Ook kunt u besluiten de vordering te crediteren, ook in dit geval kan de belastingdienst terughoudend zijn met het teruggeven van de btw.

Afnemer betaalt toch

Heeft u de btw al teruggevraagd omdat het zeker was dat de afnemer niet meer gaat betalen, maar heeft de afnemer u alsnog betaalt? Dan moet u de verschuldigde btw over het gedeelte dat u hebt ontvangen alsnog aangeven in uw aangifte btw in het tijdvak waarin u de betaling ontvangt.

Conclusie

Btw op oninbare vorderingen kan worden teruggevraagd als de vordering na een jaar niet is voldaan. Het omzetten, het prijsgeven of het crediteren van een vordering kan het gevolg hebben dat de btw op de vordering niet meer teruggevraagd kan worden! Let dus goed op bij het maken van afspraken bij een debiteur die niet kan betalen.

Heeft u vragen of wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws, interessante blogs en andere belangrijke informatie op het gebied van de btw? Bezoek dan onze btw-advies pagina. Het laatste nieuws ook maandelijks in uw inbox ontvangen? Schrijf u dan in voor onze btw nieuwsbrief! 

Thanh Thanh Nguyen

Thanh Thanh Nguyen

076 - 30 36 500