Nieuws

Nieuwe regels voor voorraad op afroep

De oude regels inzake voorraad op afroep waren eerst erg ingewikkeld. Met de invoering van de quick fixes op 1 januari 2020 zijn de regels vereenvoudigd.

Ten eerste is sprake van voorraad op afroep indien u uw eigen goederen overbrengt naar een andere lidstaat. Voorraad op afroep worden vaak binnen twaalf maanden uit de voorraad gehaald door de afnemer. Een verschil met een consignatiezending is dat bij voorraad op afroep de afnemer al bekend is.

De oude regels waren als volgt: het overbrengen van eigen goederen naar een andere lidstaat vormt een (fictieve) intracommunautaire levering met als gevolg dat de overbrengende ondernemer zich moet registreren in dat land om een (fictieve) intracommunautaire verwerving aan te geven. Vervolgens geldt bij afroep van de voorraad een binnenlandse levering aan de afnemer.

Met ingang van 1 januari 2020 is er geen sprake van een (fictieve) intracommunautaire levering bij de overbrenging van eigen goederen. Pas als de goederen afgenomen worden door de afnemer vindt een intracommunautaire levering plaats, de ondernemer hoeft zich dus niet meer te registreren in het land van aankomst. Er gelden wel enkele regels:

  • De voorraad moet bestemd zijn voor een afnemer;
  • De leverancier mag niet zijn gevestigd of een vaste inrichting hebben in het land van voorraad van de goederen;
  • De afnemer moet geregistreerd zijn in het land waar de voorraad wordt gehouden;
  • De leverancier vermeldt de overbrenging op de Opgaaf Intra Communautaire Leveringen;
  • De afnemer moet de goederen binnen 12 maanden afnemen;
  • Onder stringente voorwaarden is het mogelijk om de afnemer te wijzigen.