Nieuws

Nieuwe regeling TONK voor huishoudens in financiële nood

Door de coronacrisis komen huishoudens soms in financiële nood, terwijl bestaande sociale zekerheidsregelingen in bepaalde gevallen niet voldoende uitkomst bieden. Het kabinet komt daarom met een nieuwe regeling, de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK). De TONK is bedoeld voor huishoudens die door de coronacrisis in ernstige financiële problemen dreigen te komen. De TONK zal naar verwachting per 1 februari 2021 in werking treden.

TONK: Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten

De TONK zal door de gemeenten worden uitgevoerd via het bestaande instrument van de bijzondere bijstand. Gemeenten kunnen bijzondere bijstand verstrekken als het voor huishoudens door bijzondere omstandigheden niet meer mogelijk is om de noodzakelijke kosten te betalen. Gemeenten hebben daarbij wel eigen beleidsruimte. Om huishoudens tegemoet te komen, wordt met gemeenten gekeken hoe de gemeentelijke beleidsregels – waar nodig – tijdelijk verruimd kunnen worden.

Toegankelijk voor iedereen

De TONK staat in beginsel open voor iedereen, dus bijvoorbeeld ook voor zelfstandigen en flexwerkers. De TONK kan in principe ook een oplossing bieden in gevallen waarbij vanwege quarantaineverplichtingen inkomensverlies wordt geleden.

Het kabinet heeft 130 miljoen euro in het eerste half jaar van 2021 gereserveerd voor de regeling. Naar verwachting zal de uitwerking van de regeling met de gemeenten 1 februari 2021 klaar zijn.

Update 12-03:
Het kabinet komt met extra ondersteuning voor huishoudens die te maken hebben met een aanzienlijk inkomensverlies door de huidige coronacrisisHet gaat hier om huishoudens die in de problemen zijn gekomen en bijvoorbeeld huur en energie niet meer kunnen betalen. Het budget van de TONK (Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kostenwordt met 130 miljoen euro verdubbeld, naar 260 miljoen euro.  

Wilt u meer weten over het door het kabinet beschikbaar gestelde pakket aan steunmaatregelen? Via onze kennisbank houden we u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen en de voor u belangrijke informatie. Heeft u vragen? Onze specialisten staan graag voor u klaar!