Blog

Hoe draagt een liquiditeitsprognose bij aan de groei van mijn bedrijf?

De financiële wereld en daarmee uw bedrijfsvoering wordt steeds complexer. Een goede liquiditeitsprognose is een onmisbaar instrument voor adequaat beheer van uw in- en uitgaven. Het succes van uw onderneming hangt daar zelfs steeds meer van af. Wat is een liquiditeitsprognose? En waarom is het opstellen ervan cruciaal voor elke organisatie? In dit artikel leest u meer en krijgt u enkele waardevolle tips.

Wat is een liquiditeitsprognose?

Een liquiditeitsprognose – ook wel cashflowprognose genoemd – is een financiële tool die bedrijven helpt om inzicht te krijgen in hun toekomstige kasstroomposities. Dit wordt ook wel een liquiditeitsbegroting genoemd. Het gaat verder dan enkel boekhoudkundige gegevens en het biedt inzicht in hoe geld gedurende een bepaalde periode uw onderneming binnenkomt en er weer uitgaat. Meestal is deze periode maandelijks of per kwartaal. Door zorgvuldig de inkomende en uitgaande geldstromen te monitoren, heeft u op tijd zicht op mogelijke financiële tekorten of overschotten en heeft u voldoende tijd om de nodige maatregelen nemen.

Waarom zou ik een liquiditeitsprognose opstellen?

Waarom en voor wie zou je als ondernemer een cashflowprognose opstellen? Het komt geregeld voor dat ondernemers zichzelf deze vraag stellen. Om met de laatste vraag te beginnen: een liquiditeitsprognose zou u allereerst voor uzelf moeten opstellen. U heeft er als ondernemer namelijk alle belang bij! Waarom? Allereerst vanuit het oogpunt van risicobeheersing: met een goed uitgevoerde cashflowprognose signaleert u mogelijk knelpunten in de kasstroom. Hierdoor heeft uw bedrijf voldoende tijd om passende maatregelen te nemen om deze risico’s te vermijden of te beperken.

De liquiditeitsprognose biedt u ook waardevolle inzichten bij belangrijke, strategische beslissingen. Denk hierbij aan investeringsbesluiten, personeelsbeleid en de realisatie van groei van uw onderneming. Daarnaast geeft de cashflowprognose u het nodige inzicht bij het opstellen van realistische budgetten en de financiële planning van de verschillende afdelingen in uw organisatie.

Verder hechten investeerders en banken veel waarde aan inzicht in en goed beheer van uw geldstromen. En daar is de liquiditeitsprognose het instrument bij uitstek voor. Het vormt de basis voor de beoordeling van de kredietwaardigheid van uw bedrijf. Deze kredietwaardigheid vormt op haar beurt weer de basis van de financiële relatie tussen uw bedrijf, de bank en mogelijke andere investeerders. Een positieve kredietwaardigheidsbeoordeling opent namelijk deuren tot financiering en investeringsmogelijkheden, terwijl een negatieve beoordeling het vermogen van uw bedrijf om te groeien kan belemmeren.

Hoe stel ik een liquiditeitsprognose op?

Voor het opstellen van een effectieve liquiditeitsprognose raden wij u aan een aantal stappen te doorlopen. In de eerste plaats moet de financiële administratie van uw bedrijf up-to-date zijn. De dagboeken, zoals het bankboek en het in- en verkoopboek, moeten bijgewerkt zijn tot het startmoment van de prognose. Deze historische financiële informatie vormt namelijk de basis voor het maken van realistische voorspellingen voor de toekomst. Ook geldt: hoe beter de financiële administratie op orde is, hoe hoger de kwaliteit van de voorspellingen die nodig zijn voor de cashflowprognose.

Voor het maken van de liquiditeitsprognose moeten schattingen gemaakt worden van de inkomsten en uitgaven in de betreffende periode. Het is raadzaam om deze schattingen realistisch te houden. Door niet te overdrijven voorkomt u dat u voor onaangename verrassingen komt te staan. Een hulpmiddel bij het inschatten van het verloop van uw kasstromen is het gebruikmaken van verschillende scenario’s. Maak voor uzelf een drietal scenario’s: een optimistisch, pessimistisch en realistisch scenario. Hiermee is uw bedrijf voorbereid op verschillende uitkomsten, waarop u vervolgens kunt inspelen.

Voor veel bedrijven geldt dat er sprake is van seizoensinvloeden. Er zijn bijvoorbeeld bedrijven die het grootste deel van hun inkomsten in een bepaalde periode van het jaar ontvangen, terwijl er de rest van het jaar weinig inkomsten zijn. Ondertussen lopen de bedrijfsuitgaven heel het jaar door. Het is daarom belangrijk om het patroon van inkomsten en uitgaven uit het verleden te projecteren op de toekomst, waarbij u rekening houdt met eventuele wijzigingen die van tevoren bekend zijn.

Een continu proces

De liquiditeitsprognose is nooit af. Het is namelijk geen eenmalige taak. U bent als ondernemer gebaat bij een actuele prognose van uw onderneming. Daarom is het nodig dat u regelmatig de cashflowprognose bijwerkt. Verder raden wij aan de prognose niet te lang te maken. Dat gaat namelijk vaak ten koste van de betrouwbaarheid van de liquiditeitsprognose. Houd daarom een termijn van één jaar tot hooguit vijf jaar aan. Dit is vanzelf ook afhankelijk van de wensen van de gebruikers van de prognose, zoals investeerders, banken en andere stakeholders.

Wat levert een liquiditeitsprognose mij op?

De liquiditeitsprognose is meer dan alleen maar een financieel rapport. Je zou het eigenlijk het kompas kunnen noemen dat uw bedrijf de weg wijst naar financiële veerkracht en succes. Door inkomende en uitgaande geldstromen nauwkeurig te voorspellen, kunt u met uw onderneming potentiële uitdagingen proactief aanpakken en groeikansen grijpen.

De specialisten van Schipper Accountants zijn natuurlijk bereid samen met u de cashflowprognose voor uw bedrijf op te stellen. Ook denken zij graag met u mee hoe u specifieke behoeften of complexe zaken in de liquiditeitsprognose verwerkt. Een liquiditeitsprognose is en blijft maatwerk. Schipper Accountants heeft veel ervaring met het opstellen van prognoses voor ondernemingen uit verschillende branches. Deze kennis en vaardigheden delen wij graag met u.

Bent u naar aanleiding van dit artikel nieuwsgierig geworden naar wat wij voor u kunnen betekenen? Neem gerust contact met ons op. Wij staan u graag te woord!