Blog

Liever anticiperen op liquiditeitspositie dan reageren

Het coronavirus en de economische uitdagingen die daarbij horen tonen eens te meer het belang van een actueel inzicht in de liquiditeiten van uw bedrijf. Dit zorgt ervoor dat u tijdig kunt bijsturen en niet overvallen wordt door facturen die u niet had verwacht, maar wél had kunnen voorzien. Met onze modellen maken wij uw liquiditeitspositie inzichtelijk. Dit biedt voordelen voor zowel de korte als de lange(re) termijn.

Het spreekt voor zich dat inzicht in de geldstromen van uw bedrijf belangrijk is. Dit betekent dat u een beeld heeft van de inkomsten en uitgaven die u kunt verwachten. Het is logisch dat u daarbij denkt aan salarissen, inkoop en verkoop, maar vergeet bijvoorbeeld ook niet om rekening te houden met vakantiegeld, btw-afdrachten en de jaarlijkse verzekeringspremies. Door vooraf een inschatting te maken van wat er binnen komt en uitgaat, kunt u tijdig anticiperen in plaats van (achteraf) reageren.

Quick wins

Natuurlijk zijn er ‘quick wins’,  waarmee u uw liquiditeitspositie (snel) op peil kunt brengen of houden. Kijk eens naar uw voorraad. Is deze daadwerkelijk nodig of kunt u deze verkleinen en gelijktijdig goede afspraken maken met uw leverancier? Een zelfde kritische blik verdienen uw debiteuren. De ervaring leert dat facturen, die snel verstuurd worden, doorgaans relatief snel betaald worden. Debiteuren die pas na enkele maanden na de geleverde diensten of producten een factuur ontvangen, zijn sneller geneigd deze te laten liggen of zelfs te betwisten. Kijk ook kritisch of de betalingstermijn verkort kan worden naar bijvoorbeeld 30 of 14 dagen.

Goed cashflowmanagement

Een actueel inzicht in uw liquiditeitspositie is tevens belangrijk voor de lange termijn. Werkt u binnen een constructie met een holding en een werkmaatschappij? Dan kan het slim zijn om liquiditeiten die u niet nodig heeft, te verschuiven van de werkmaatschappij naar de holding. Zo haalt u deze liquiditeiten uit de risicosfeer: bij een onverhoopt faillissement van de werkmaatschappij wordt de holding niet geraakt. Is (op termijn) sprake van een mogelijke verkoop of overname? Ook dan is goed cashflowmanagement gewenst. Met lage voorraadposities, weinig openstaande debiteuren en een goed crediteurenbeheer, maakt u de koper in één klap duidelijk dat u uw administratie op orde heeft. Aantrekkelijk is bovendien dat de koper hierdoor minder geld nodig heeft voor de financiering van het werkkapitaal bij overname van uw bedrijf.

Werk aan uw bedrijfs-DNA

Cashflowmanagement hoort onderdeel te zijn van uw bedrijfs-DNA. Wij zijn ervan overtuigd dat u daarvan de vruchten plukt, nu én later. Vanzelfsprekend zijn wij u graag van dienst bij het inzichtelijk krijgen en houden van uw liquiditeitspositie. Onze modellen zijn daarbij een handige tool. Ze helpen u om inzicht te krijgen in uw geldstromen op de korte termijn maar ook op de effecten van goed cashflowmanagement op de lange(re) termijn. Wij combineren dit graag met persoonlijk advies. Zo hebt u grip op de zaak en kunt u sturen, indien nodig. Kortom, anticiperen in plaats van reageren!

Heeft u vragen of wilt u advies? Neem dan gerust contact met ons op. Onze specialisten staan graag voor u klaar!

Wim Lukaart RV MBV MSc

06 - 22 39 42 16