Nieuws

Leningen via Tozo later terugbetalen

De Tozo (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers) wordt met drie maanden verlengd en kan worden aangevraagd tot 1 oktober 2021. De Tozo bestaat uit een tegemoetkoming (Maximaal € 1.500 netto per maand) in de kosten van levensonderhoud op het sociaal minimum en uit leningen ten behoeve van bedrijfskapitaal. 

Tozo meer activerend

Naast de verlenging van de Tozo is besloten dat deze ‘meer activerend’ dient te zijn. Dit betekent dat de ondersteuning die gemeenten bieden onder meer betrekking gaat hebben op het levensvatbaar houden of maken van de onderneming, scholing, de zoektocht naar een baan in loondienst, en de aanpak van schulden.  

In dat kader is ook besloten om in de Tozo een aanvullende informatieplicht voor ondernemers op te nemen. Gemeenten kunnen die gebruiken om een beter beeld te krijgen van de ondernemers die gebruik maken van de Tozo en van wie er eventueel nog extra ondersteuning nodig heeft. 

Versoepeling terugbetalingsregeling bedrijfskapitaal

Leningen in het kader van de Tozo voor bedrijfskapitaal hoeven pas vanaf 1 januari 2022 te worden terugbetaald, zo is besloten. Oorspronkelijk moest dit al vanaf 1 juli 2021. Tot die tijd hoeven ondernemers over deze leningen geen rente te betalen, vanaf 1 januari 2022 gaat een percentage gelden van 2%. Verder mogen deze leningen in een periode van 60 maanden worden afgelost, dit was oorspronkelijk 42 maanden.  

Wij staan voor u klaar

Wilt u meer weten over de verlenging fiscale steunmaatregelen en andere belangrijke aandachtspunten? Via onze kennisbank houden we u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen en de voor u belangrijke informatie. Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op, onze specialisten staan graag voor u klaar! 

Disclaimer
Bij de samenstelling van de teksten is naar uiterste betrouwbaarheid en zorgvuldigheid gestreefd. Onze organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden en de gevolgen hiervan.