Blog

Een lege bv? Ontbind deze dan uiterlijk 15 november!

Een lege bv opheffen kan tot 15 november 2023 eenvoudig en snel. Op die datum treedt namelijk de Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie in werking. Die wet maakt het ontbinden van een bv een stuk omslachtiger. Heeft u een bv zonder baten? Dan kunt u alleen nog de komende maanden gebruikmaken van de versimpelde vereffeningsprocedure, ook wel de turboliquidatie genoemd.

Een lege bv kost geld. Denk bijvoorbeeld aan de accountantskosten voor het opmaken van de jaarrekening. Ook moet u elk jaar deze jaarrekening deponeren. Om die reden kunnen de aandeelhouders besluiten de bv op te heffen. Dat kan door middel van een turboliquidatie. Maar, de eenvoud van zo’n turboliquidatie werkt misbruik in de hand. Zo voelen schuldeisers zich weinig beschermd. De Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie moet hierin verandering brengen, onder andere door meer transparantie te eisen en door de introductie van een financiële verantwoordingsplicht.

Turboliquidatie lege bv tot 15 november 2023

Een turboliquidatie maakt het mogelijk een bv zonder baten snel te ontbinden, zonder dat daarbij een financiële afhandeling nodig is. Het enige dat u hiervoor moet doen is eventuele schulden afwikkelen, een slotbalans maken en het ontbindingsbesluit nemen. Stuur dat besluit met de benodigde formulieren naar de Kamer van Koophandel en doe tot slot een laatste aangifte Vennootschapsbelasting.

Ná 15 november: financiële verantwoording over ontbinding van de lege bv

Met de inwerkingtreding van de Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie verandert er veel voor ondernemers. Binnen 14 dagen na het ontbindingsbesluit moet u namelijk een aantal stukken openbaar maken door deze te deponeren bij de Kamer van Koophandel. Dit betreft het volgende:

  • De balans en een staat van baten en lasten van het lopende boekjaar en van het vorige boekjaar als de jaarrekening nog niet openbaar is gemaakt;
  • U moet uitleggen waarom er geen baten meer zijn, en, mocht dit van toepassing zijn, uitleggen hoe de baten van de vennootschap zijn verkocht en de opbrengsten zijn verdeeld. Verder, mocht dat van toepassing zijn, moet u kunnen uitleggen waarom één of meerdere schuldeisers onbetaald zijn gebleven;
  • Als u de jaarrekeningen van voorgaande jaren niet gepubliceerd heeft, dan hoort u deze alsnog te deponeren;
  • U moet uw schuldeisers informeren.

Wilt u bovenstaande verplichtingen voorkomen, kom dan op tijd in actie. Onder andere omdat deze tijdelijke wet een looptijd heeft van twee jaar, maar de kans is groot dat deze een permanente status krijgt. Wilt u meer weten over bedrijfsbeëindiging en turboliquidatie? Neem vrijblijvend contact met ons op.

Gerbert Clement

0165 - 22 47 77