Blog

Een lege bv en de Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie. Wat nu?

Sinds 15 november 2023 is de Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie van kracht. Voor die datum was het eenvoudig om snel een lege bv op te heffen. Door de nieuwe wet moet u bij het ontbinden van een bv nu een extra handeling verrichten. Aan de andere kant geeft de wet schuldeisers meer bescherming. Wilt u uw bv ontbinden, dan kan dat nog steeds!

Een lege bv kost geld. Denk bijvoorbeeld aan de accountantskosten voor het opmaken van de jaarrekening. Ook moet u deze jaarrekening elk jaar deponeren. Om die reden kunnen de aandeelhouders besluiten de bv te ontbinden. Dit kan op twee manieren:

Optie 1: zijn er nog baten in de lege bv aanwezig?

Als er nog baten (zoals geld op een rekening of een kleine vordering) aanwezig zijn, dan mag een bv niet worden ontbonden door middel van een turboliquidatie. De bv zal dan via de normale manier ontbonden moeten worden.

Wat betekent dit concreet voor u? De aandeelhoudersvergadering moet een ontbindingsbesluit nemen en een vereffenaar benoemen. Deze vereffenaar heeft als taak de lopende zaken af te wikkelen, zoals het betalen van de laatste schulden en het innen van nog eventuele vorderingen van de vennootschap. Vervolgens stelt de vereffenaar een rekening en verantwoording op. Bij meerdere gerechtigden hoort daar ook een plan van verdeling bij. Deze stukken worden daarna, gedurende twee maanden, ter inzage gelegd op het kantoor van de vennootschap en bij de Kamer van Koophandel. De inzage van de stukken wordt door middel van een advertentie aangekondigd in een landelijke krant. Binnen de inzagetermijn van twee maanden hebben schuldeisers de mogelijkheid om verzet tegen de ontbinding aan te tekenen. Als niemand zich binnen twee maanden meldt, houdt de vennootschap daarna op te bestaan en kunt u de vennootschap definitief uitschrijven bij de Kamer van Koophandel. Wij raden u aan om een akte van non-verzet bij de rechtbank aan te vragen.

Optie 2: zijn er geen baten in de lege bv meer aanwezig?

Als er geen baten meer aanwezig zijn, kan de bv nog steeds worden ontbonden door middel van een turboliquidatie. Sinds 15 november 2023 zijn hier wel meer eisen aan verbonden. Ook nu neemt de aandeelhoudersvergadering een ontbindingsbesluit. Voorheen was het voldoende om een formulier en kopie van het legitimatiebewijs op te sturen naar de Kamer van Koophandel. Tegenwoordig zijn meer handelingen nodig. Zo moet u 14 dagen na het ontbindingsbesluit een aantal stukken openbaar maken door deze te deponeren bij de Kamer van Koophandel. Het gaat hierbij om het volgende:

  • De balans en een staat van baten en lasten van het lopende boekjaar en van het vorige boekjaar als de jaarrekening nog niet openbaar is gemaakt.
  • U moet uitleggen waarom er geen baten meer zijn. Ook moet u, mocht dit van toepassing zijn, uitleggen hoe de baten van de vennootschap zijn besteed en hoe de opbrengsten zijn verdeeld.
  • Verder moet u, als dat van toepassing is, uitleggen waarom één of meerdere schuldeisers onbetaald zijn gebleven.
  • Als u de jaarrekeningen van voorgaande jaren niet gepubliceerd hebt, moet u dit alsnog doen.
  • Informeer uw schuldeisers.

Turboliquidatie of normale liquidatie: wat werkt voor u?

Zowel de turboliquidatie als de normale liquidatie van de lege bv heeft voor- en nadelen. Het is mogelijk om op beide opties voor te sorteren. Wilt u meer weten over bedrijfsbeëindiging en welke vorm van liquidatie voor u de meest voordelige optie is? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Gerbert Clement

0165 - 22 47 77