Nieuws

Kortingsabonnementen niet vrij van btw

Wie een eigen bedrijf heeft of zelfstandig een beroep uitoefent, draagt btw af. Bij sommige branches en activiteiten is er sprake van btw-vrijstelling. Er hoeft dan geen btw te worden afgedragen. Dit geldt onder andere voor verschillende financiële diensten en verzekeringen. Uit een recente uitspraak van Het Gerechtshof blijkt echter dat het verkopen van kortingsabonnementen, waarmee de consument korting kan krijgen op deze btw-vrijgestelde producten, zelf niet onder de btw-vrijstelling valt.

Kortingsabonnementen niet vrij van btw

De ondernemer biedt kortingsabonnementen aan, waarbij deelnemers korting kunnen krijgen op o.a. verzekeringen en kredieten. Daarnaast konden de consumenten gratis seminars bezoeken. In deze situatie was de ondernemer van mening dat zij vrijgestelde prestaties verricht, namelijk het bemiddelen inzake krediet en/of verzekeringen. Het Gerechtshof is het hier niet mee eens. Volgens het Hof is sprake van één ondeelbare prestatie en deze prestatie heeft niet de kenmerken van bemiddelen.

Aanbrengpremie

Daarnaast kregen de consumenten een aanbrengpremie als zij nieuwe abonnees aanbrengen. De ondernemer is van mening dat de uitbetaling van aanbrengpremie een doorlopende post betreft. Van een doorlopende post is sprake als een bedrag namens en voor rekening van de afnemer wordt betaald aan een derde. Dat was hier niet het geval, belanghebbende is dus btw verschuldigd over de uitbetaling van de aanbrengpremie.

Kwalificatie doorlopende post

In de praktijk blijkt vaak dat de kwalificatie van een doorlopende post moeilijk is. Indien wel sprake is van een doorlopende post, is hierover geen btw verschuldigd. Let dus goed op bij het doorbelasten van kosten! Als kosten met het verlaagde tarief in rekening worden gebracht aan u en u belast dit door aan uw klant, dan bent u daarover 21% btw verschuldigd. Dit kan nadelig uitpakken voor uw afnemer als hij geen volledig recht op aftrek van voorbelasting heeft. In dit soort gevallen kunt u dus beter de kosten doorbelasten als zijnde een doorlopende post als aan de voorwaarden wordt voldaan. Wij helpen u graag bij deze beoordeling.

Heeft u vragen of wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws, interessante blogs en andere belangrijke informatie op het gebied van de btw? Bezoek dan onze btw-advies pagina. Het laatste nieuws ook maandelijks in uw inbox ontvangen? Schrijf u dan in voor onze btw nieuwsbrief! 

Thanh Thanh Nguyen

Thanh Thanh Nguyen

076 - 30 36 500