Blog

Investeren in landbouw. Hoe rendabel is dat?

De wet- en regelgeving voor de landbouwsector verandert snel en ook de markt fluctueert volop. Als agro-ondernemer zit u daarom nooit stil. Er zijn telkens nieuwe uitdagingen, waarop u een antwoord dient te hebben. Overweegt u investeringen te doen in uw bedrijf, dan is het raadzaam deze goed tegen het licht te houden. De agro-specialisten van Schipper Accountants denken graag met u mee. Zij brengen het verwachte rendement en de terugverdientijd nauwkeurig voor u in beeld. Dat is belangrijk, want de keuzes die u maakt, bepalen de toekomst van uw bedrijf en van uzelf.

De plussen en minnen in beeld

Met de agro-specialisten staat u er niet alleen voor. Wij zijn bekend met uw branche, kennen de actuele vraagstukken en zijn bekend met de impact die sommige keuzes kunnen hebben. Dat geldt zeker voor investeringen. Een investering in uw bedrijf kan bijdragen aan kostenbesparing en arbeidsgemak. Samen met u beoordelen wij de voorgenomen investering. Vragen die aan de orde komen, zijn: wat is de terugverdientijd en sluit dit aan bij uw persoonlijke planning, kunt u aan de betaalverplichtingen voldoen, is de investering rendabel en wat is het verdienperspectief. Daarnaast bekijken wij ook of u in aanmerking komt voor fiscale voordelen of subsidies. Met een gedegen investeringsplan brengen we de plussen en minnen van uw investering letterlijk in beeld. Daarbij houden we rekening met de financiële, strategische en persoonlijke kanten van de investering. Hierover gaan we graag met u in gesprek.

Juiste financiering

Besluit u de investering te gaan doen? Dan begeleiden wij u graag in het vervolgtraject. Het is op zoveel manieren te regelen. We beoordelen of aankoop noodzakelijk is of dat lease of huur betere keuzes zijn. We sparren met u over de mogelijkheden om eigen vermogen in te zetten of vreemd vermogen aan te trekken. Heeft u financiering van een bank of andere geldverstrekker nodig, dan bieden we het investeringsplan aan en begeleiden we u bij de gesprekken hierover. Het spreekt voor zich dat een geldverstrekker vertrouwen heeft in een ondernemer die een financieringsvraagstuk op deze manier laat begeleiden. Onze ervaring leert dat geldverstrekkers verder kijken dan het kunnen voldoen aan de rente- en aflossingsverplichtingen. Steeds vaker wordt een investering beoordeelt aan de hand van de vraag of deze daadwerkelijk iets toevoegt aan het rendement van uw onderneming.

Sparren over uw bedrijf?

Als agro-specialisten kijken wij graag mee met de ontwikkelingen binnen uw bedrijf. We sparren met u over uw visie, uw doelen en de haalbaarheid daarvan. Neem contact met ons op. We gaan graag met u in gesprek!

Mark Knopjes

076 - 30 36 500