Blog

Kan ik als agrarisch ondernemer teveel belasting betalen voorkomen?

Ook de agrarische bedrijven die in omvang en qua inkomsten hetzelfde zijn gebleven, zijn de afgelopen jaren steeds meer belasting gaan betalen. Welke manieren zijn er om teveel belasting betalen te voorkomen? Al eens gedacht aan het opzetten van een hybride structuur?

De afbouw van de zelfstandigenaftrek en de mkb-winstvrijstelling zorgen er onder andere voor dat agrarische bedrijven steeds meer belasting betalen. Ook de beperking van de afschrijving bedrijfsgebouwen in eigen beheer, waarbij tot 100% van de WOZ-waarde mag worden afgeschreven, heeft grote gevolgen. Vergeet ook de invloed van de afschaffing van de dotatie aan de fiscale oudedagsreserve en de middeling niet. Heeft u wel eens gedacht aan het opzetten van een hybride structuur?

Wat is een hybride structuur?

Om de voordelen van de besloten vennootschap (bv) en de ondernemersaftrek voor de inkomstenbelasting samen te pakken, kunt u als agrarisch ondernemer kiezen voor een zogenaamde hybride structuur. Binnen deze structuur worden activiteiten uitgevoerd in een maatschap. De maten van de maatschap zijn de ondernemers en de bv. De bv betaalt vennootschapsbelasting over de winst. De ondernemers houden hun ondernemersaftrek in de inkomstenbelasting. Door de winstverdeling optimaal in te richten kan aanzienlijk belasting worden bespaard. Deze belastingbesparing kan ingezet worden voor bijvoorbeeld investeringen of aflossingen van bestaande financieringen. Zeker met de huidige rentepercentages op financieringen kan dit interessant zijn. Er kan op die manier bijvoorbeeld 5% rendement gemaakt worden op de directe belastingbesparing van de bv.

Kies de juiste rechtsvorm

De meeste agrarisch ondernemers hebben nu een maatschap of een vennootschap onder firma. In veel gevallen is nog geen bv aanwezig. De reden hiervoor is dat er in het verleden voldoende aftrekmogelijkheden waren voor ondernemers in de inkomstenbelasting. Denk aan de hogere zelfstandigenaftrek en mkb-winstvrijstelling en het toepassen van doteren aan de fiscale oudedagsreserve in een goed jaar. In de agrarische wereld is het niet aan te bevelen om volledig over te stappen op een bv. Er wordt dan namelijk een indirecte belaste claim op de waardestijging van de grond gelegd, de zogenaamde AB-claim. Daarnaast wordt u in dat geval werknemer van uw eigen bv, waardoor u minimaal een DGA-salaris aan uzelf moet uitbetalen. Het DGA-salaris voor 2024 is vastgesteld op 56.000 euro.

Belastingbesparing tot bijna 30%

De bv betaalt in eerste instantie vennootschapsbelasting over het winstaandeel uit de maatschap. Het vennootschapsbelastingtarief voor 2024 bedraagt 19% tot een winst van 200.000 euro. De directe belastingbesparing ten opzichte van afrekenen in de inkomstenbelasting kan oplopen tot bijna 30%. Binnen de vastgestelde belastingwetgeving 2024 kan het omslagpunt om voor een hybride structuur te kiezen al snel worden bereikt. Omdat de afschrijving op eigen gebouwen in 2024 lager ligt, bereikt u dit omslagpunt eerder dan voorgaande jaren.

Houd rekening met uw toekomstplannen

Het omzetten van de bestaande bedrijfsstructuur naar een hybride structuur vraagt om maatwerk. Voor iedere agrarische onderneming is dit anders, afhankelijk van de bestaande situatie en wensen van de ondernemer. Denk hierbij ook aan uw toekomstplannen. Is er bijvoorbeeld een opvolger die uw onderneming wil overnemen? Of verwacht u juist dat uw bedrijf binnen afzienbare tijd wordt verkocht? Houd hier dan ook rekening mee.

Schipper Accountants: uw agrarisch accountant en adviseur

Een hybride structuur is een mogelijke oplossing om lastenverzwaring voor agrarisch ondernemers in 2024 te verlichten. Wij hebben ruime ervaring met het opstellen van hybride structuren en stemmen dit ook altijd af met de Belastingdienst. Zo kunnen er achteraf geen discussies ontstaan. Heeft u vragen of wilt u een keer kennismaken? Neem dan vrijblijvend contact op met onze agrarische accountants en adviseurs.

Johan Uijl

0166 - 60 12 72