Blog

Houdt de wetgever de maatschappelijke ontwikkelingen bij?

Wetgeving is meestal een statisch iets, geschetst vanuit de beleving van het moment. Soms wordt er een (kleine) blik in de toekomst geworpen. Maar meer dan eens wordt geklaagd dat de wetgever de maatschappelijke ontwikkelingen niet kan bijbenen. Kijk bijvoorbeeld naar zelfrijdende auto’s. Nog afgezien van de daadwerkelijke veiligheid van de Tesla’s en consorten, bestaat hierover geen regelgeving.

Er is dus geen wet die zegt dat het toegestaan is, maar evenmin is het expliciet bij wet verboden. Er is simpelweg helemaal niets over geregeld, omdat bij de laatste update van de Wegenverkeerswet zelfrijdende auto’s alleen nog in science fictionfilms bestonden. Nederland staat hierin overigens niet alleen.

Het is ook erg lastig om als wetgever alles bij te benen. Een wetgevingsproces is geen zaak van vandaag bedenken en morgen invoeren.  Het vergt voorbereiding, keuzes maken, zorgen voor draagkracht, etc. en dan volgt nog het formele proces van de Tweede en Eerste Kamer. In de aanloop naar Prinsjesdag doen we daarom een kleine suggestie om de wetgever te helpen.

We blijven in de hoek van de auto’s. De bijtelling voor auto’s van de zaak staat altijd in de belangstelling. Een aantal jaar geleden is voor relatieve rust gezorgd door de regels tot eind 2020 vast te stellen. Hierdoor wist iedereen met een auto van de zaak waar hij of zij aan toe was. Hulde! Zo weet iedereen die vanaf 1 januari 2019 zakelijk een nieuwe elektrische auto aanschaft, dat de bijtelling van 4% alleen geldt over de eerste € 50.000 cataloguswaarde. Daarboven geldt het reguliere tarief van 22%. Jammer dus voor de toekomstige berijders van de Tesla’s, Audi etrons, etc. In jargon wordt deze aftopping van nulemissieauto’s de ‘Tesla-taks’ genoemd.

De Tesla-taks gaat echter niet gelden voor auto’s die rijden op waterstof. Vanuit het wetgevingsproces weten we dat het kabinet daarmee het gebruik van waterstofauto’s heeft willen stimuleren, omdat het totaalproces daarvan aanzienlijk minder milieubelastend is dan van elektrische auto’s. Vanuit die optiek te billijken. Het kabinet heeft echter met nulemissieauto’s slechts twee varianten op het netvlies gehad: volledige elektrische auto’s en waterstofauto’s.

Nu de maatschappelijke ontwikkeling. Het Helmondse bedrijf Lightyear heeft gepland om in 2019 of 2020 een personenauto op de markt te brengen die volledig wordt aangedreven via zonne-energie. Volgens CEO Lex Hoefsloot zal het totale energieverbruik twee à drie keer lager liggen dan bij bestaande auto’s. Geplande aanschafprijs? 119.000 euro exclusief belasting, dus de cataloguswaarde zal vermoedelijk ergens richting de anderhalve ton gaan.

Vraag is nu wat de fiscale gevolgen voor deze nulemissieauto worden. Bijtelling? Op basis van de huidige fiscale regels geldt het 4% tarief alleen over de eerste € 50.000. Het is immers geen waterstof aangedreven auto en dus geldt de Tesla-taks ook voor de Lightyear One, zoals het eerste model gaat heten. Logisch? Nee, natuurlijk niet, want energiezuiniger dan een waterstofauto en dus het stimuleren waard. De oplossing is heel simpel. Voeg met twee woorden in de wet toe dat de Tesla-taks ook niet gaat gelden voor auto’s die worden aangedreven vanuit zonne-energie. In deze turbulente tijden van het wel of niet afschaffen van de dividendbelasting, het voldoen aan Europese richtlijnen, de nooit aflatende jacht op verzwegen vermogen, een kleine suggesties waarmee je als wetgever kunt laten zien de maatschappelijke ontwikkelingen te willen bijbenen.

Neem voor meer informatie contact op met Sebastian van Wijk via 06 – 20 79 51 42
en svanwijk@schipperaccountants.nl.

 

mr. Sebastian van Wijk RB

010 - 31 38 562

06 - 20 79 51 42