Blog

Het (familie)bedrijf overdragen of verkopen: zorg voor een goede aanloop!

Vacatures die moeilijk in te vullen zijn, prijzen die de pan uit rijzen, een oplopende rente en Haagse plannen die bedrijfsopvolging binnen het familiebedrijf mogelijk onder druk zetten. Zomaar een aantal ingrediënten dat ervoor zorgt dat familiebedrijven een uitdagende periode tegemoet gaan. Maar ondanks de economische onzekerheid blijkt uit recent onderzoek dat 1 op de 3 ondernemers van plan is het bedrijf binnen nu en twee jaar te verkopen. “Steeds vaker krijgen we ondernemers aan tafel die hier werk van willen maken”, merkt accountant René van der Linden.

De ‘motor’ met impact

Nederlandse familiebedrijven worden ook wel ‘de motor van de Nederlandse economie’ genoemd. Ze vullen bijna 30% van alle banen in en zijn goed voor ongeveer een kwart van het bruto binnenlands product. Het Nederlandse familiebedrijf kenmerkt zich ook als een belangrijke aanjager van innovatie. Vanuit de vaak praktische inslag die het familiebedrijf hanteert is men continue op zoek naar vernieuwingen waarmee men (maatschappelijke) impact kan realiseren. Maar hoe zorg je als onderneming dat het bedrijf die impact kan blijven maken? Komt de volgende generatie van het familiebedrijf daarvoor in beeld of moet er gezocht worden naar een derde partij?

Overdragen of verkopen?

Om de onderneming over te dragen aan de volgende generatie moet die optie er natuurlijk wel zijn. Zo is het aantal opvolgers door demografische ontwikkelingen minder groot dan in het verleden. In de huidige generatie hebben gezinnen gemiddeld genomen minder kinderen dan voorgaande generaties. “Is er wel sprake van een geschikte opvolger binnen de familie, dan zien we de laatste periode een versnelling in de overdracht optreden. Mede ingegeven door de verwachte versobering van de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) verwachten we dat die ontwikkeling komend jaar doorzet”, geeft René aan.

Ontbreekt de mogelijkheid tot opvolging binnen de familie, dan is de zoektocht naar een passende overnamekandidaat in de markt een logisch gevolg. “De economische ontwikkelingen van de afgelopen tijd doen ondernemers soms denken dat snel acteren noodzakelijk is, maar een bedrijf verkopen doe je doorgaans niet in een opwelling”, stelt Rutger Groenewegen, partner en overnameadviseur bij onze partner Groenewegen & Lukaart. “De verkoop van je bedrijf is een hele sprong. Zorg dat je aanloop goed is, geven we onze relaties altijd mee.”

Risico of kans?

De geopolitieke en economische ontwikkelingen dit jaar zijn op z’n zachtst gezegd dynamisch en uitdagend. “Ondanks allerlei risico’s en onzekerheden is de overnamemarkt nog volop in beweging. Kopers zoeken bijvoorbeeld naar gekwalificeerd personeel en willen hun positie binnen de keten of markt verstevigen”, ziet Rutger Groenewegen. “Ondernemers kiezen daarbij regelmatig voor een zogenaamde pre-exit en verkopen een deel van het bedrijf. Samen met de kopende partij beschikt men dan over kapitaal en capaciteit om de onderneming verder uit te bouwen.”

Heeft u een vraag? Wilt u sparren of advies over het overnemen van het familiebedrijf? Neem dan gerust contact met ons op. Wij staan graag voor u klaar! Bezoek ook onze bedrijfsopvolging kennisbank voor meer kennis en inspiratie over dit thema.

Edwin van Belle

Edwin van Belle

010 - 31 38 523

06 - 15 44 96 18