Blog

Heeft u zicht op uw privé financiën?

Stel, u stopt met werken, raakt arbeidsongeschikt of komt te overlijden. Hoe heeft u uw financiële situatie dan geregeld? Dit is een vraag die veel ondernemers niet kunnen beantwoorden. Met een focus op het bedrijf, verliest de ondernemer zijn privébelangen vaak uit het oog. Wij geven u graag op eenvoudige wijze inzicht in uw financiële positie bij belangrijke gebeurtenissen in uw leven.

Dit doen we aan hand van uw antwoorden op deze drie vragen:

  1. Wat wilt u?
  2. Wanneer wilt u dat?
  3. Hoe kunt u dat realiseren?

We kijken samen naar wat maandelijks nodig is om alle privé-uitgaven te kunnen betalen. Aan de hand daarvan maken wij een inschatting van het benodigde kapitaal voor uw oude dag of voor de situatie dat u arbeidsongeschikt raakt of overlijdt. Vervolgens kijken we samen naar de mogelijkheden om dit kapitaal op te bouwen en naar de wijzigingen die hiervoor nodig zijn. Natuurlijk hebben deze gebeurtenissen grote impact op uw gezin, bedrijf en vermogen.

Samen hierover nadenken is de eerste stap. Inzicht in uw wensen maakt duidelijk of, en zo ja hoe, uw wensen te realiseren zijn. Wij helpen u graag om dit inzicht te krijgen.

 

drs. Ruud Goense RB

010 - 31 38 532

06 - 53 14 81 27