Nieuws

Gevolgen eigenwoningleningen bij betaalpauze

Veel banken bieden hun klanten een betaalpauze aan waarmee tijdelijk (maximaal 6 maanden) niet of minder hoeft te worden betaald voor rente en aflossing.

Voor sommige leningen voor de eigen woning geldt een aflossingsverplichting. Als niet aan de aflossingsverplichting wordt voldaan (en dat niet tijdig wordt hersteld), vervalt het recht op aftrek van de rente. In het licht van de betaalpauze is hiervoor een oplossing gevonden. Deze oplossing geldt ook voor situaties waarin de betaalpauze al is ingegaan voordat deze oplossing bekend is geworden.

De oplossing geldt voor betaalpauzes die aan de volgende drie voorwaarden voldoen:

  1. De geldlener heeft tussen 12 maart en 30 juni 2020 bij de geldverstrekker gemeld dat sprake is van (dreigende) betalingsproblemen als gevolg van de uitbraak van het coronavirus.
  2. Er is een betaalpauze overeengekomen die uiterlijk ingaat op 1 juli 2020 en die schriftelijk is bevestigd door de geldverstrekker
  3. De betaalpauze heeft een looptijd van maximaal 6 maanden

Heeft u geen professionele geldverstrekker (bijvoorbeeld bij een lening bij familie of de eigen BV), gelden twee aanvullende voorwaarden:

  1. De geldlener heeft als gevolg van de coronacrisis een terugval in arbeidsinkomen van minstens 20% over een periode van drie aaneengesloten maanden. Deze periode van drie maanden moet aanvangen in de periode van 1 maart tot en met 1 juli 2020. Het inkomen over deze periode wordt vergeleken met 25% van het arbeidsinkomen over 2019, of met het arbeidsinkomen over januari tot en met maart 2020.
  2. De geldlener moet aannemelijk kunnen maken dat hij aan de voorwaarden voldoet, bijvoorbeeld op basis van een reële inschatting of al beschikbare gegevens.

Als aan de voorwaarden is voldaan, kan worden gekozen uit twee oplossingen:

  1. De aflossingen die tijdens de betaalpauze niet zijn gedaan, worden uitgesmeerd over de resterende looptijd van de lening. Dit moet uiterlijk 1 januari 2022 ingaan.
  2. Voor de aflossingen die tijdens de betaalpauze niet zijn gedaan, wordt een aparte lening aangegaan. De looptijd van dit nieuwe deel is maximaal de looptijd van de oude lening. Ook dit moet uiterlijk ingaan op 1 januari 2022.

Als de gehele aflossingsachterstand uiterlijk op 31 december 2021 is ingelopen, blijft de lening op basis van de wet al kwalificeren als eigenwoninglening. Er hoeft dan geen beroep op goedkeuring te worden gedaan.

Rente is aftrekbaar op het moment waarop deze daadwerkelijk wordt betaald of rentedragend is geworden. De rente die tijdens de betaalpauze niet is betaald, kan dus alleen in 2020 worden afgetrokken als deze alsnog in 2020 wordt betaald of als die rente rentedragend is geworden. Zo niet, dan schuift de aftrek door een later jaar waarin wel wordt betaald. Overigens gelden voor rentedragend worden bijzondere regels en goedkeuringen.