Nieuws

Gesubsidieerd stoppen met varkens

Wilt u op korte termijn stoppen met uw varkensbedrijf? Dan kunt u hiervoor subsidie krijgen als uw bedrijf in concentratiegebied Oost of Zuid ligt. Er moet wel sprake zijn van een overbelaste geursituatie.

Aanvragen vanaf 15 augustus.

Op dit moment is het concept van de ‘Subsidieregeling sanering varkens-houderijen’’ gepubliceerd. De hoofdlijnen zijn nu duidelijk, maar de regeling kan nog wijzigen. De verwachting is dat de regeling in juni definitief wordt.

Overbelaste geursituatie

Wilt u in aanmerking komen voor deze subsidieregeling? Dan moet sprake zijn van een bepaalde geurbelasting op geurgevoelige objecten (bijv. particuliere woningen). Daarbij geldt dat het bedrijf met de hoogste ‘geurscore’ in principe het eerst voor subsidie in aanmerking komt. Uw ‘geurscore’ is hoger bij meerdere particuliere woningen rondom uw bedrijf.

Subsidie

Met deze regeling kunt u subsidie krijgen voor:

  • De varkensrechten die (verplicht) komen te vervallen.
  • Het waardeverlies van de betreffende varkenstallen.

Ondersteuning gemeente/provincie

De betreffende provincies en gemeenten hebben aangegeven dat zij eventueel (financieel) bij kunnen dragen bij de sloop en asbestsanering. Ook kunnen zij u ondersteunen bij o.a. de herbestemming van uw locatie.

Heeft u interesse in deze subsidieregeling? Overleg dan op korte termijn met ons welke stappen u nu kunt/moet nemen.