Nieuws

Gegevens­verstrekking door digitale platformen in 2023

De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel transparantie over inkomsten digitale platformen (ook wel DAC7) ontvangen. Met dit wetsvoorstel zijn digitale platformen vanaf 1 januari 2023 verplicht jaarlijks informatie aan de Belastingdienst aan te leveren over verkopers die via hun platformen geld verdienen.

Deze informatie wordt automatisch uitgewisseld met de belastingautoriteiten van de EU-lidstaten voor wie deze informatie van belang is. Zo wordt voorkomen dat mensen via deze platformen (onbedoeld) belasting kunnen ontwijken.

Met deze wet komt er meer transparantie over inkomsten van inwoners van de EU via de digitale platformen. Dit vermindert de kans dat belastingplichtigen deze inkomsten niet (volledig) opgeven. Ook wordt oneerlijke concurrentie met traditionele (niet digitale) bedrijven op deze manier tegengegaan.

Als iemand bijvoorbeeld via een digitaal platform zijn huis verhuurt, goederen verkoopt of als taxichauffeur via een platform zijn diensten aanbiedt, dan moet dit platform de behaalde inkomsten in de toekomst doorgeven aan de Belastingdienst.

Dit wetsvoorstel is de Nederlandse uitvoering van de EU-richtlijn. Ook de andere EU-lidstaten zullen deze richtlijn op een vergelijkbare manier implementeren.