Nieuws

Gecombineerde opgave van start

U kunt uw Gecombineerde opgave 2022 (GO) invullen via mijn.rvo.nl. De deadline hiervoor is uiterlijk 15 mei. Het is verstandig om dit op tijd in orde te maken, want het belang van een correctie indiening is groot. U vraagt immers ook uw GLB-subsidies aan.

Drie onderdelen in GO

De GO bestaat uit drie onderdelen: de Landbouwtelling, aanvraag GLB-subsidies en vragen over mest. Een goede voorbereiding is van belang. Daarnaast zijn een paar zaken anders dan vorig jaar.

Aandachtspunten in de GO

Houd de volgende aandachtspunten in gedachten:

  • Op basis van uw bouwplan wordt bepaald of en aan welke vergroeningseisen u moet voldoen. Kijk goed of u met uw voorgenomen bouwplan aan de eisen kunt voldoen.
  • Bekijk vooraf of u voor de fosfaatdifferentiatie nog nieuwe grondmonsters moet nemen.
  • Ook dit jaar worden weer dieraantallen en de melkproductie gevraagd. Zorg dat u deze informatie bij de hand hebt.
  • De gewascode 262 zaaiuien is opgesplitst in 6660 gele zaaiuien en 6664 rode zaaiuien. De rest is gelijk gebleven.
  • Dit jaar geen betaalverzoek meer voor Agrarisch natuurbeheer SNL-a.
  • Geen melding ‘80%-grasland’ omdat nog geen derogatie is verleend.

GLB-subsidies

Met de GO kunt u de volgende GLB-subsidies aanvragen: Bedrijfstoeslag (basis- en vergroeningspremie), Toeslag Jonge landbouwers, Graasdierpremie en Brede weersverzekering.

Perceelsregistratie in orde?

Voor het indienen van de GO moet u uw perceelsregistratie in orde hebben. U kunt uw percelen controleren en zo nodig aanpassen in ‘Mijn percelen’. RVO heeft bij veel bedrijven de topografische perceelsgrenzen vanuit BGT heeft overgenomen. Veel bedrijven moeten daarom de grenzen van de gewaspercelen (iets) aanpassen.