Blog

Inleners­aansprakelijkheid voorkomen met de g-rekening?

Een g-rekening, oftewel een geblokkeerde rekening, is een rekening speciaal voor betalingen aan de Belastingdienst. Door gebruik te maken van een g-rekening, vermindert een inlener van personeel zijn risico voor de ketenaansprakelijkheid.

Inleners- en ketenaansprakelijkheid

Een uitlener van personeel, zoals een uitzendbureau, payroller of management b.v., is verplicht om loon- en omzetbelasting en sociale verzekeringspremies af te dragen aan de Belastingdienst.

Als de uitlener de belastingen en premies niet afdraagt aan de Belastingdienst, kan de Belastingdienst deze verhalen op de inlener. Dit geldt ook voor de invorderingskosten en kosten van de aanslag. Dit heet de inlenersaansprakelijkheid. Ook wanneer er meerdere uitleners en/of doorleners betrokken zijn, kan de uiteindelijke inlener van personeel aansprakelijk worden gesteld voor alle niet afgedragen belastingen en premies. Dit wordt ketenaansprakelijkheid genoemd; een enorm risico voor de inlener! Zeker nu door de corona- en/of energiecrisis sommige bedrijven in zwaar weer terecht zijn gekomen, kan het zijn dat u als inlener (sneller) wordt geconfronteerd met aansprakelijkheidsstelling.

Om dit risico te verkleinen, kan de inlener en/of doorlener:

 • De uitlener vragen om een recente en originele verklaring betalingsgedrag;
 • Een goede administratie bijhouden; en
 • Gebruikmaken van de rekening voor de betaling van loonheffingen en btw.

Wat is een g-rekening?

De inlener/of doorlener kan de risico’s op aansprakelijkheidsstelling beperken door voldoende geld op de g-rekening van de uitlener te storten. De uitlener betaalt vervolgens de loonheffingen en btw vanaf zijn rekening. Een g-rekening staat dus op naam van de uitlener, maar kan door de uitlener enkel worden gebruikt om de Belastingdienst te betalen. In het geval van één of meerdere doorlener(s) stort de inlener geld op de g-rekening van de doorlener. De doorlener stort dit weer door op de g-rekening van de uitlener. Voor het gedeelte van de af te dragen belasting dat de inlener/doorlener op de g-rekening stort, is de ketenaansprakelijkheid niet van toepassing. Natuurlijk geldt dit enkel bij normaal gebruik.

De inlener en uitlener beslissen samen hoeveel procent van de totale prijs van de dienst op de g-rekening wordt gestort. Dit hoeft niet het totale verschuldigde belasting te zijn. Let wel op dat de vrijwaarding voor de inlener enkel geldt op het gedeelte wat gestort is.

Bedrag op de g-rekening

Het is verstandig om een bedrag af te spreken wat overeenkomt met de werkelijk te betalen loonheffingen en btw. Zo wordt voorkomen dat op de g-rekening een overtollig saldo ontstaat. Als er teveel op de rekening wordt gestort, kan de uitlener pas over het geld beschikken door een deblokkeringsverzoek bij de Belastingdienst in te dienen. Dat is echter niet zonder risico, want op het moment dat de uitlener de rekening deblokkeert, kan de inlener alsnog aansprakelijk worden gesteld. Het is dan aan de inlener om aannemelijk te maken dat hij door de deblokkering is benadeeld.

Wanneer ben je gevrijwaard voor de aansprakelijkstellingen?

Ben je met stortingen op de g-rekening alleen dan gevrijwaard voor de aansprakelijkstellingen? Nee, de inlener is alleen gevrijwaard van aansprakelijkheid als:

 • Hij voldoende geld stort op de g-rekening van de uitlener;
 • De onderneming van de uitlener voldoet aan de NEN 4400-1 of de NEN 4400-2-norm en in het register van de Stichting Normering Arbeid (SNA) is opgenomen;
 • Bij betaling het factuurnummer is vermeld;
 • De administratie van de inlener direct inzicht geeft in de gegevens van de inlening, de manurenadministratie en de betalingen;
 • De BSN van de ingeleende werknemer bij de inlener bekend is;
 • De inlener de identiteit van de ingeleende werknemer kan aantonen;
 • De inlener kan aantonen dat de ingeleende werknemers een geldige verblijfs- of tewerkstellingsvergunning hebben; en
 • De volgende gegevens op de factuur staan vermeld:
  • Het nummer of kenmerk van de overeenkomst waarvoor de factuur geldt;
  • Het tijdvak of de tijdvakken waarvoor de factuur geldt;
  • De omschrijving of het kenmerk van het werk waarvoor de factuur geldt.

Voor- en nadelen van de g-rekening

Een groot voordeel van de g-rekening is dat de inlener zijn risico van de ketenaansprakelijkheid afdekt als en voor zover er aan de voorwaarden wordt voldaan.

Aan de g-rekening zitten ook nadelen. Niet altijd is van tevoren duidelijk hoeveel de te betalen belastingen en premies zullen zijn als de inlener stort op de g-rekening. Aangezien de inlener over het algemeen het gehele risico wil afdekken, zal deze liever teveel dan te weinig storten op de g-rekening. Helaas kan het eventueel hierdoor ontstane overschot niet zomaar worden teruggestort en ook dat brengt risico’s met zich mee.

Hoe verder?

Bent u aansprakelijk gesteld, zoekt u naar mogelijkheden om risico’s te beperken of hebt u als inlener te maken met een uitlener die een g-rekening heeft? Schipper Accountants helpt u dan graag verder. Ook als u denkt over het opzetten van een g-rekening, denken we graag met u mee.

Interesse? Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.