Blog

Fiscale veranderingen voor de dga in 2021

Met de overgang naar het nieuwe jaar krijgt u als dga te maken met een aantal belangrijke fiscale veranderingen. Het is uiteraard belangrijk om hier van op de hoogte te zijn en rekening mee te houden. In dit blog zet ik de belangrijkste veranderingen voor de dga in 2021 voor u op een rij.

Fiscale veranderingen dga 2021

Verlaging tarief vennootschapsbelasting

Vanaf 2021 geldt een verlaging van het tarief van de eerste schijf vennootschapsbelasting van 16,5% naar 15%. Het tarief voor de tweede schijf blijft ongewijzigd, namelijk 25%. Het verschil tussen de eerste en tweede schijf is in het afgelopen jaar toegenomen en neemt in 2021 opnieuw toe. Met ingang van 2021 bedraagt dit verschil 10%. Om deze redenen vergt het hebben van een fiscale eenheid van meerdere bv’s een nieuwe afweging. Het is goed mogelijk dat het verbreken hiervan gunstig is, omdat zo meerdere bv’s kunnen profiteren van het lage tarief in de eerste schijf.

Winsten tot €245.000 worden vanaf 2021 in de eerste schijf belast. Dit is momenteel nog €200.000. Zoals het ernaar uitziet wordt deze grens in 2022 verhoogd naar €395.000.

Stijging tarief winst uit aanmerkelijk belang

Wie als dga een dividenduitkering doet naar privé, heeft te maken met het belastingtarief op winst uit aanmerkelijk belang (box 2). Het belastingtarief in box 2 was al sinds de invoering van het boxenstelsel in de inkomstenbelasting gelijk aan 25%. Per 2020 werd het tarief verhoogd naar 26,25% en stijgt vanaf 2021 verder naar 26,9%.

Wet excessief lenen bij eigen vennootschap

De Wet excessief lenen bij eigen vennootschap wordt vanaf 2023 van kracht. Dit houdt in dat schulden bij de eigen bv vanaf €500.000 belast worden in box 2. De enige uitzondering die hier geldt is een lening voor de eigen woning, mits daarbij ook daadwerkelijk sprake is van een hypotheek. Het is van belang dat voor de eerste peildatum de schulden aan uw vennootschap(pen) zijn teruggebracht tot onder € 500.000.

Vanaf 2022: onbeperkte verliesverrekening

Vanaf 2022 worden verliezen in de vennootschap onbeperkt verrekenbaar in de tijd. Dit was negen jaar. Alle verliezen vanaf 2013 kunnen dus mee in deze nieuwe regeling. Verliezen van vóór 2013 blijven maximaal negen jaar verrekenbaar. Om die reden kan het interessant zijn om met uw adviseur te kijken of deze verliezen nog in 2021 kunnen worden gecompenseerd, waardoor deze oude verliezen niet ‘verdampen’.

Baangerelateerde investeringskorting

Als u een investering doet in nieuwe bedrijfsmiddelen, krijgt u korting die u kunt verrekenen via de loonheffing. Voorwaarde hierbij is dat het minimaal €1.500 exclusief omzetbelasting betreft per bedrijfsmiddel. Bovendien moet per aanvraag voor minimaal €20.000 exclusief omzetbelasting zijn geïnvesteerd. Bij investeringen tot €5.000.000 is de korting van 3,9% van het investeringsbedrag, bij investeringen daarboven is de korting 1,8%. De korting geldt vanaf 2021, óók voor bedrijfsmiddelen waarvan de verplichting al vanaf 1 oktober 2020 is aangegaan. Het is daarbij wel belangrijk dat de laatste betaaltermijn in 2021 valt. Is dit het geval, dan kan uw investering voor deze korting in aanmerking komen. Mits u uiteraard medewerkers in dienst heeft.

Met deze opsomming geef ik de belangrijkste wijzigingen door. Natuurlijk verandert er meer. Het verschilt per ondernemer in hoeverre u daarmee rekening dient te houden. Heeft u een vraag? Wilt u sparren of advies? Neem dan gerust contact met ons op. Wij staan graag voor u klaar!

Stefan van der Maas

Stefan van der Maas RB

0111 - 43 99 59

06 - 45 75 66 83