Blog

Lost verhuizing naar België het Nederlandse huizentekort op?

In Nederland stijgen de huizenprijzen tot onvoorstelbare hoogte. Bieden boven de vraagprijs is eerder regel dan uitzondering en huizen zijn vaak al verkocht voordat ze op Funda verschijnen (grootste huizensite van Nederland). Is een woning net over de grens in België de oplossing? Hoe moeilijk is het om als Nederlander een huis in België te kopen en wat zijn de fiscale gevolgen?

Ook België is een uitdaging voor het zoeken, vinden en verbouwen van een woning. Belgische regels wijken af van de Nederlandse. In deze blog leest u wat de fiscale gevolgen zijn en waar u rekening mee moet houden. Want hoe makkelijk we de grens met België fysiek ook kunnen passeren, zo’n verhuizing heeft fiscaal gezien in de meeste gevallen nog best wat gevolgen. Vergeet daarnaast de zakelijke gevolgen niet. Kiest u ervoor om in België te wonen en in Nederland te werken, dan heeft dat niet alleen gevolg voor uzelf, maar ook voor uw werkgever.

Fiscale gevolgen voor werknemers

Een verhuizing naar België is lang niet voor iedereen even makkelijk. Dit hangt onder andere af van de omstandigheden, bijvoorbeeld de reistijd van huis naar het werk of de vraag in welk land u uw kinderen naar school wilt laten gaan.

Waar ligt de belastingplicht?

Formeel gezien is bij verhuizing naar België sprake van een emigratie. Zelfs als iemand maar 2 kilometer over de grens gaat wonen. Omdat België het woonland wordt, verschuift de belastingplicht in beginsel naar dat land. Bij een dienstverband waarbij de activiteiten volledig in Nederland worden verricht, zal Nederland belasting over het salaris blijven heffen. België zal belasting heffen over de overige inkomsten/bezittingen en een voorkoming (ontheffing) geven voor het al in Nederland belaste salaris. Op deze manier betaalt u niet in zowel Nederland als België dubbele belasting. Wel moet u in beide landen belastingaangifte doen.

Salary-split

Als u deels vanuit huis werkt, zijn niet alle activiteiten meer toe te wijzen aan Nederland. In beginsel zal het salaris dan tussen Nederland en België ‘gesplitst’ moeten worden, op basis van de aanwezigheid in deze landen. Dit wordt in vaktaal een ‘salary-split’ genoemd. Wanneer u voldoet aan bepaalde voorwaarden kan het zijn dat het heffingsrecht volledig in België blijft. Er is dan geen Nederlandse heffing meer van toepassing. Het salaris mag dan niet direct of indirect ten laste komen van een in Nederland gevestigd bedrijf (werkgever) en de werknemer mag niet meer dan 183 dagen in Nederland zijn. De 183 dagen hebben niet enkel betrekking op werkdagen, maar ook op weekenden, reisdagen en zelfs vakanties. Blijft er sprake van een dienstverband voor een Nederlandse werkgever, zal er dus altijd sprake zijn van een salary-split.

Als gevolg van de verhuizing moet er in Nederland een emigratie-aangifte ingediend worden. Vervolgens moet zeer waarschijnlijk in beide landen belastingaangifte worden ingediend. Welk land belasting mag heffen, is dus afhankelijk van waar de activiteiten werkelijk worden verricht.

Werkt u als zelfstandige, dan zijn er andere regels van toepassing. In deze blog gaan we daar niet verder op in.

Sociale zekerheid

Niet alleen heeft de verhuizing invloed op de belastingplicht. Dit kan ook grote gevolgen hebben voor de sociale zekerheid. Wanneer de werkzaamheden voor een deel vanuit België verricht worden, verschuift ook de sociale zekerheid naar België. Enkel een verhuizing naar België, maar terwijl de werkzaamheden volledig in Nederland verricht worden, heeft dus geen gevolgen voor de sociale verzekeringsplicht. Het is belangrijk om te beseffen dat deze regels anders werken dan de regels voor de belastingheffing. Iemand is altijd slechts in één land sociaal verzekerd.

Fiscale gevolgen voor werkgevers

Als er sprake is van een Nederlandse werkgever, zal bovenstaande uitzondering niet kunnen worden toegepast en is er in de meeste gevallen sprake van een salary-split. De werkgever is dan verplicht om te voldoen aan de loonheffingsregels in België. Om de loonadministratie in België te regelen zal de werkgever kosten moeten maken. Onze ervaring is dat deze kosten vrij hoog zijn. Ook de lasten die een verschuiving van de sociale zekerheidsplicht naar België met zich meebrengt, kunnen significant zijn voor de werkgever. Een verhuizing van een werknemer heeft dus ook voor de werkgever gevolgen. Een belangrijk aandachtspunt!

Conclusie

Verhuizen naar België kan de druk op de Nederlandse huizenmarkt verlichten. Houd er wel rekening mee dat de gevolgen qua belastingheffing en sociale zekerheid groter zijn dan u zou verwachten.

In deze blog hebben we de hoofdlijnen kort benoemd. Op andere onderwerpen, bijvoorbeeld de mogelijke gevolgen voor uw pensioen, zijn we niet ingegaan. Hoe de fiscale gevolgen van een verhuizing naar België voor u uitpakken is van tevoren moeilijk te zeggen, omdat dit afhankelijk is van uw specifieke situatie. Wij adviseren u om dit vooraf goed uit te zoeken. Gelukkig staat u er niet alleen voor. Wij denken graag met u mee over  alle mogelijkheden, zodat u de stap over de grens bewust kunt zetten en alle gevolgen bekend zijn. Neem contact met ons op als u serieus overweegt om als Nederlander een huis in België te kopen. Ook als u werkt als zelfstandige voorzien wij u graag van advies.