Nieuws

Fiscaal voordeel bij investeringen

Wilt u investeren in milieuvriendelijke of energiebesparende bedrijfsmiddelen? Dan kunt u bij bepaalde investeringen fiscaal voordeel behalen met Vamil, MIA of EIA. Uw investering moet vermeld staan op de ‘Milieulijst 2019’ of de ‘Energielijst 2019’.

Vamil en MIA

Met de fiscale regelingen ‘Willekeurige afschrijving milieu-investeringen’ (Vamil) en ‘Milieu-investeringsaftrek’ (MIA) wil de overheid investeringen in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen stimuleren. Staat uw investering op de ‘Milieulijst 2019’? Dan is Vamil en/of MIA waarschijnlijk aantrekkelijk voor u.

Fiscaal voordeel

Komt uw investering in aanmerking voor Vamil? Dan kunt u 75% van uw investering op een willekeurig moment afschrijven. Hoe snel of langzaam u afschrijft bepaalt u zelf, in overleg met uw adviseur.

Met MIA heeft u, afhankelijk van het aangeschafte bedrijfsmiddel, een extra aftrekmogelijkheid van 13,5%, 27% of 36%.

Combineren

Bij bepaalde investeringen kunt u Vamil en MIA combineren.

Voorbeelden
Enkele voorbeelden van investeringen die op de ‘Milieulijst 2019’ staan zijn:

  • Apparatuur voor plaats specifiek bemesten
  • Mechanische onkruidbestrijdingsmachine met GPS/GIS-systeem
  • Spuitmachine voor plaats specifieke toediening
  • Stallen die voldoen een de ‘Maatlat Duurzame Veehouderij’ (MDV)
  • Investeringen die voldoen aan de ‘Maatlat Schoon Erf’ (MSE)
  • Bodemdrukverlagend bandensysteem in de open teelt

EIA

De uitleg over de fiscale regeling ‘Energie-investeringsaftrek’ (EIA) staat vermeld op de volgende pagina.

Wilt u investeren in een milieuvriendelijk bedrijfsmiddel? Informeer dan bij uw adviseur of uw investering op de ‘Milieulijst 2019’ staat. Uw Schipper adviseur kan ook uw aanvraag voor Vamil en/of MIA verzorgen.

Schipper Accountants is altijd dichtbij. Ook bij u in de buurt.

Bekijk contactgegevens en medewerkers bij u in de buurt.