Vamil en MIA

Met de fiscale regelingen ‘Willekeurige afschrijving milieu-investeringen’ (Vamil) en ‘Milieu-investeringsaftrek’ (MIA) wil de overheid investeringen in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen stimuleren. Staat uw investering op de ‘Milieulijst 2019’? Dan is Vamil en/of MIA waarschijnlijk aantrekkelijk voor u.

Fiscaal voordeel

Komt uw investering in aanmerking voor Vamil? Dan kunt u 75% van uw investering op een willekeurig moment afschrijven. Hoe snel of langzaam u afschrijft bepaalt u zelf, in overleg met uw adviseur.

Met MIA heeft u, afhankelijk van het aangeschafte bedrijfsmiddel, een extra aftrekmogelijkheid van 13,5%, 27% of 36%.

Combineren

Bij bepaalde investeringen kunt u Vamil en MIA combineren.

Voorbeelden
Enkele voorbeelden van investeringen die op de ‘Milieulijst 2019’ staan zijn:

  • Apparatuur voor plaats specifiek bemesten
  • Mechanische onkruidbestrijdingsmachine met GPS/GIS-systeem
  • Spuitmachine voor plaats specifieke toediening
  • Stallen die voldoen een de ‘Maatlat Duurzame Veehouderij’ (MDV)
  • Investeringen die voldoen aan de ‘Maatlat Schoon Erf’ (MSE)
  • Bodemdrukverlagend bandensysteem in de open teelt

EIA

De uitleg over de fiscale regeling ‘Energie-investeringsaftrek’ (EIA) staat vermeld op de volgende pagina.

Wilt u investeren in een milieuvriendelijk bedrijfsmiddel? Informeer dan bij uw adviseur of uw investering op de ‘Milieulijst 2019’ staat. Uw Schipper adviseur kan ook uw aanvraag voor Vamil en/of MIA verzorgen.

Schipper Accountants is altijd dichtbij. Ook bij u in de buurt.

Bekijk contactgegevens en medewerkers bij u in de buurt.