Nieuws

Extra maatregelen 7e Actie­programma

De Europese Commissie heeft het 7e Actieprogramma (7e AP) nog niet goedgekeurd. Onlangs zijn aanvullende maatregelen aangekondigd. De derogatieprocedure loopt nu door, maar er komt geen besluit op korte termijn.

Extra maatregelen 7e AP

Om het 7e AP goedgekeurd te krijgen heeft de minister extra maatregelen aangekondigd. Bepaalde maatregelen gelden voor de langere termijn en zijn nog niet concreet uitgewerkt. Wel is duidelijk dat gewerkt gaat worden aan een meer gebiedsgerichte aanpak gericht op gebieden waar de waterkwaliteit nog als onvoldoende wordt bestempeld. Hierbij wordt gestreefd naar een meer extensievere vorm van landbouw. Dit geldt zowel voor de veehouderij als voor de akkerbouw. Concreet worden de volgende zaken benoemd:

  • Opkoop van bedrijven en bijbehorende gronden
  • Doorhalen van opgekochte dierrechten
  • Teeltbeperkingen of extra voorschriften op de opgekochte gronden
  • Grondgebondenheid voor melk- en zoogkoeienhouderij, binnen 10 jaar
  • Brede bufferstroken in beekdalen: 100-250 meter breed
  • Diverse maatregelen om uit- en afspoeling van nutriënten te voorkomen

Het is nog niet zeker of de Europese Commissie het aangepaste 7e Actieprogramma goedkeurt. Daarnaast is ook de derogatieprocedure onzeker. Houd de berichtgeving hierover in de gaten.