Contactformulier continuïteitsplan bij persoonlijke calamiteiten

Vraag een verkennend gesprek aan

Bij een persoonlijke calamiteit, zoals een ongeval, ziekte, (onvrijwillig) langer verblijf in het buitenland of een vermissing, bent u tijdelijk – of bij overlijden zelfs permanent – niet in staat om zelfstandig te handelen. Dit kan leiden tot een grote impact op uw gezin, bedrijf en vermogen. Met een bedrijfscontinuïteitsplan wordt deze impact zoveel mogelijk beperkt. Wilt u uw onderneming en uw omgeving zoveel mogelijk duidelijkheid bieden in een tijd dat u dit zelf niet kunt? Vraag een verkennend gesprek aan door onderstaand formulier in te vullen.

Bedrijfscontinuïteit bij persoonlijke calamiteiten