Nieuws

Extra investeringsaftrek 2023: Milieulijst en Energielijst

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft de nieuwe Milieulijst 2023 en de nieuwe Energielijst 2023 gepubliceerd. Sommige bedrijfsmiddelen die vorig jaar nog op de lijst stonden, zijn inmiddels verdwenen en komen nu niet meer in aanmerking voor de fiscale regelingen. De Milieulijst is gekoppeld aan de milieu-investeringsaftrek (MIA) en/of variabele afschrijving milieu-investeringen (VAMIL) en de Energielijst aan de energie-investeringsaftrek (EIA). In dit artikel vindt u een overzicht van de regelingen en de wijzigingen voor 2023.

MIA en VAMIL

De milieu-investeringsaftrek (MIA) biedt de mogelijkheid om maximaal 45% van het investeringsbedrag in mindering te brengen op de fiscale winst. Het percentage van de aftrek is afhankelijk van de milieueffecten en de gangbaarheid van het bedrijfsmiddel. Met de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL) kan maximaal 75% van de investering op een willekeurig moment worden afgeschreven. Door het sneller afschrijven wordt de fiscale winst van een bepaald jaar verlaagd en ontstaat een rente- en liquiditeitsvoordeel.

Voorwaarden

De MIA en VAMIL staan open voor iedere ondernemer in de inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting. Om gebruik te kunnen maken van de MIA en VAMIL dient de investering onder andere aan de volgende voorwaarden te voldoen:

 1. het bedrijfsmiddel staat op de Milieulijst;
 2. het bedrijfsmiddel is nog niet eerder gebruikt;
 3. de investering moet betrekking hebben op aanschaf- en/of voortbrengingskosten van het bedrijfsmiddel;
 4. het bedrag van de investering moet minimaal 2.500 euro per bedrijfsmiddel zijn.

Milieulijst 2023

De Milieulijst staat op de site van RVO. In de Milieulijst 2023 zijn diverse wijzigingen aangebracht. Een aantal opvallende aanpassingen is:

 1. Circulaire economie: de milieulijst 2023 geeft een aantal nieuwe mogelijkheden om te investeren in bedrijfsmiddelen die bijdragen aan de circulaire economie. Hieronder vallen bijvoorbeeld (1) het verduurzamen van het productieproces door het gebruik van grondstoffen met een relatief lage impact, (2) het toepassen van gerecycled polyethyleen (PE) in de mantel van distributiekabels en (3) nieuwe circulaire bouwmaterialen en inrichtingsmogelijkheden.
 2. Duurzame landbouw: de voorgenomen stikstofmaatregelen zorgen voor een aantal wijzigingen voor de MIA/VAMIL-steun aan investeringen in duurzame stallen. Zo is er geen belastingvoordeel meer bij het investeren in zogenaamde megastallen. Daarnaast zijn aanvullende vereisten voor duurzame stallen opgenomen en is MIA/VAMIL onder meer mogelijk bij het investeren in een plasma-installatie voor het behandelen van dierlijke mest.
 3. Duurzame mobiliteit: voor een aantal nieuwe investeringen in elektrische en waterstofvoertuigen en mobiele werktuigen is vanaf 2023 MIA/VAMIL mogelijk. Daarnaast zijn de mogelijkheden voor oplaadpunten uitgebreid: deze mogen nu ook voor eigen gebruik worden ingezet.
 4. Klimaat en lucht: er is geen belastingvoordeel meer bij gasgestookte verwarmingsketels met een lage stikstofuitstoot. Daartegenover staat een nieuw belastingvoordeel voor klimaatsystemen op basis van dauwpuntkoeling.

Energie-investeringsaftrek (EIA) 2023

De Energie-investeringsaftrek (EIA) biedt in 2023 de mogelijkheid om 45,5% van het investeringsbedrag in mindering te brengen op de fiscale winst.

Voorwaarden

De EIA staat open voor iedere ondernemer in de inkomsten- en vennootschapsbelasting. Om gebruik te kunnen maken van de EIA dient de investering onder andere aan de volgende voorwaarden te voldoen:

 1. het bedrijfsmiddel staat op de Energielijst;
 2. het bedrijfsmiddel is nog niet eerder gebruikt;
 3. de investering moet betrekking hebben op aanschaf- en/of voortbrengingskosten van het bedrijfsmiddel;
 4. het bedrag van de investering moet minimaal 2.500 euro per bedrijfsmiddel zijn.

Energielijst 2023

De Energielijst staat ook op de site van de RVO. In de Energielijst 2023 zijn diverse wijzigingen aangebracht. Een aantal opvallende aanpassingen is:

 1. Bedrijfsgebouwen: voor een aantal technieken geldt vanaf 2023 geen EIA meer. Dit geldt onder andere voor het direct gestookt stralingspaneel, de warmtewisselaar voor vrije koeling en het energiezuinige afzuigsysteem. Ook staan ledverlichting en besparingssystemen voor verlichting niet meer op de lijst. Daarentegen is de regeling wat betreft warmtepompen en isolatie verruimd.
 2. Processen: met betrekking tot koelinstallaties is het nu verplicht om warmteterugwinning toe te passen voor installaties met een koelvermogen groter dan of gelijk aan 100 kW. Voor koelinstallaties voor supermarkten geldt daarnaast nog het verplicht toepassen van minimaal één parallelcompressor.
 3. Transportmiddelen: de elektrische koeling op koel-vrieswegtransport is toegevoegd aan de lijst. Je kunt geen EIA meer krijgen voor de standairco en inklapbare zeecontainer.
 4. Duurzame energie: EIA voor zonnepanelen die niet zijn aangesloten op het elektriciteitsnet krijg je alleen nog voor systemen die significant bijdragen aan de energietransitie. Dit geldt eveneens voor de investering in een accu voor de opslag van duurzaam opgewekte elektriciteit.

Let op!

Het is niet mogelijk om voor hetzelfde bedrijfsmiddel zowel EIA als MIA te krijgen.

Om in aanmerking te komen voor MIA, VAMIL of EIA dient het bedrijfsmiddel binnen drie maanden na investering (= aangaan investeringsverplichting door het tekenen van een offerte/opdrachtbevestiging) te worden gemeld bij de RVO. Om in te kunnen loggen op de site van RVO is Herkenning 2+ of hoger nodig.

MIA of Vamil aanvragen?

Heeft u een vraag over de Milieulijst 2023 of de Energielijst 2023 of wilt u advies bij het aanvragen van subsidie? Neem dan contact met ons op. Wij denken graag met u mee!

Berrie van der Velden

076 - 30 36 500