Blog

Energielabel C voor kantoor verplicht vanaf 2023. Maak gebruik van subsidie

Vanaf 2023 is energielabel C verplicht voor alle kantoorpanden. Dit betekent een primair fossiel energieverbruik van maximaal 225 kWh per vierkante meter per jaar. Als een kantoorpand hier niet aan voldoet, mag deze niet worden verhuurd of verkocht. Een energielabel voor kantoren werd in 2015 verplicht. De overheid stelt vanaf volgend jaar dus ook eisen aan de hoogte van het label.

Energielabel C voor kantoor

Heeft uw kantoor energielabel C of hoger, dan voldoet uw kantoor aan de duurzaamheidsnormen. Als uw kantoor energielabel D, E, F of G heeft dient u energiebesparende maatregelen te nemen.

Weet u niet welk energielabel uw kantoor heeft? Ga dit dan na op de site van de Rijksoverheid.

GIS-viewer
Aanvullend kunt u ook gebruikmaken van de zogenaamde GIS-viewer. Met deze tool kunt u online bekijken of een kantoorgebouw al een energielabel heeft en welk label dit precies is.

Nog geen energielabel?
Als uw kantoor nog niet over een energielabel beschikt, kunt u advies inwinnen bij een gecertificeerd EPA-U (Energie Prestatie Advies Utiliteit) adviseur. De energieadviseur moet werkzaam zijn voor een organisatie met een Beoordelingsrichtlijn (BRL) 9500-U-certificaat. Alleen energieadviseurs die aan deze eisen voldoen, mogen een energielabel voor kantoorgebouwen afgeven.

De energieadviseur brengt het huidige energiegebruik van het kantoor in beeld en bepaalt op basis daarvan het huidige energielabel. Na uitgifte is het energielabel 10 jaar geldig. Het energielabel laat ook zien welke energiebesparende maatregelen u kunt of moet nemen. Voor bedrijven die meer dan 50.000 kWh of 25.000 m3 aardgas (of een gelijke hoeveelheid daarvan) gebruiken, geldt namelijk een energiebesparingsplicht én een informatieplicht. Er is een verplichting om alle energiebesparende maatregelen uit de Erkende Maatregelenlijsten met een terugverdientijd van 5 jaar of minder uit te voeren. Ook moet u rapporteren welke energiebesparende maatregelen zijn uitgevoerd.

Energie-investeringsaftrek (EIA)

Investeringen in energiebesparende maatregelen kunnen in aanmerking komen voor de energie-investeringsaftrek (EIA). Ook een EPA-advies komt in aanmerking voor de EIA. Om voor de EIA in aanmerking te komen, moet de investering op de zogenaamde energielijst staan. In dat geval komt de investering in aanmerking voor de EIA, wat betekent dat 45,5% van de investering als extra aftrek op de winst in mindering mag worden gebracht.

Energiebesparende maatregelen: wacht niet te lang

Wij raden u aan om zo snel mogelijk te achterhalen welk energielabel uw kantoor heeft. Is uw energielabel in orde, dan hoeft u geen actie te ondernemen. Echter is het wel raadzaam om na te denken over verdere verduurzaming. Heeft uw kantoor energielabel D, E, F of G dan zult u voor 2023 energiebesparende maatregelen te nemen om energielabel C voor kantoor te verkrijgen. Doet u dit niet, dan loopt u het risico dat u uw kantoor niet meer bruikbaar is.

Voor welke gebouwen geldt de verplichting niet?

Het verplichte energielabel C voor kantoor geldt (nog) niet voor andere gebouwen, zoals winkels en bedrijfspanden. Ook zijn er een aantal uitzonderingen op de verplichting om minimaal energielabel C te hebben:

  • De gebruiksoppervlakte van het kantoor (exclusief nevenfuncties), is minder dan de helft van de totale gebruiksoppervlakte van het gebouw. Van een nevenfunctie is bijvoorbeeld sprake als het kantoor ook over een verkoopbalie beschikt;
  • De gebruiksoppervlakte van het kantoor (inclusief nevenfuncties) is minder dan 100m2;
  • Monumenten (hebben nu bij overdracht of verhuur ook geen energielabel nodig);
  • Kantoorgebouw dat maximaal 2 jaar wordt gebruikt;
  • Onteigende of aangekochte kantoorgebouwen in het kader van de Onteigeningswet;
  • Kantoorgebouw gebruikt geen energie om het binnenklimaat te regelen;
  • Kantoren waarbij de maatregelen die nodig zijn om energielabel C te realiseren, een terugverdientijd hebben van meer dan 10 jaar.

Hulp nodig bij het aanvragen van subsidie?

Onze specialisten denken graag met u mee bij het aanvragen van een subsidie, zoals de energie-investeringsaftrek (EIA). Beschikt uw kantoor nog niet over tenminste energielabel C en wilt u gaan verduurzamen? Neem dan contact met ons op voordat u actie onderneemt.

Berrie van der Velden

076 - 30 36 500