Klantverhalen

Dubbelportret: Rundveebedrijf Havermans

Lees hier het dubbelportret tussen ondernemer René Havermans en fiscalist en relatiebeheerder Maron Gosens.

De adviseur naast de ondernemer

“Het boerenbedrijf is sterk veranderd. Vroeger had een veehouder vooral aandacht voor zijn vee. Tegenwoordig moet je ook commercieel onderlegd zijn, want prijzen schommelen en de markt fluctueert. Dat vereist dat veehouders scherp in hun bedrijfsvoering zijn. Ik zie dit duidelijk bij Rundveebedrijf Havermans. Zij willen een mooi familiebedrijf neerzetten met de juiste balans tussen aandacht voor het vee en aandacht voor de bedrijfseconomische kant van de onderneming.”

Fiscalist en relatiebeheerder Maron Gosens komt inmiddels bijna dertien jaar over de vloer bij Rundveebedrijf Havermans in Hooge Zwaluwe. “Aanvankelijk had ik vooral te maken met Dré en Els Havermans. Met het oog op de bedrijfsopvolging zijn zij inmiddels een maatschap aangegaan met hun zoon René. Dit vormt de basis voor de latere overname. Ook schoondochter Manon is in het bedrijf actief. Het is mooi om te zien hoe gedreven René en Manon zijn. Hun doel is een mooi familiebedrijf exploiteren en daarin gelukkig worden.”

Vertrouwenspersoon Maron gaat een paar keer per jaar bij het bedrijf langs. Hij voelt zich meer een vertrouwenspersoon, dan fiscalist. “Als er zaken spelen, bespreekt de familie dat met mij. Je kunt dan denken aan de aankoop van grond, opstellen van testamenten of fiscale adviezen. Voor landbouw specifieke zaken kan ik beroep doen op de agro-specialisten binnen de Schipper groep. Zij weten alles van bijvoorbeeld mest- en milieuwetgeving, fosfaatrechten en de welzijnseisen die in Noord-Brabant van kracht zijn.”

Positieve aandacht

Naast hun passie en gedrevenheid waardeert Maron de inspanningen van René en Manon om de landbouwsector op een positieve manier voor het voetlicht te brengen. “Zoals veel melkveehouderijen hebben zij ook wat nevenactiviteiten. De verkoop van kerstbomen is er één van, maar bijvoorbeeld ook de verkoop van pompoenen en zonnebloemen. Ik vind het heel verstandig dat ze verder kijken dan het melkvee alleen. Het zijn ondernemers die de sector op een positieve manier willen belichten. Een mooi voorbeeld is ook dat zij meewerken aan kruidenrijke graslanden. Dat initiatief biedt meerwaarde voor vee, bedrijf en weidevogels.”

Kerstboom in huis

Met de kerstdagen voor de deur is Maron recent weer bij René en Manon op bezoek geweest. Hij heeft een mooie kerstboom bij ze uitgezocht, die inmiddels in zijn woonkamer staat te pronken. “Ik denk dat het hele dorp bij hen een kerstboom koopt. Dat doen ze goed. Als dit soort ondernemers het niet meer zouden redden, dan doen we in Nederland met zijn allen echt iets verkeerd. Zo positief en zo gedreven, dat is de basis van hun succes.”

Dubbelportret

De ondernemer naast de adviseur

René Havermans heeft samen met zijn ouders Rundveebedrijf Havermans. In totaal heeft het bedrijf circa honderd melkkoeien en vijftig stuks jongvee. “Ik richt me op de koeien, mijn vader doet de kalveren. Ook mijn vrouw Manon is actief. Zij richt zich op enkele nevenactiviteiten. In december is dat de verkoop van kerstbomen. Ik vind dat leuk. Op zo’n manier trekken we mensen naar het bedrijf en kunnen we vertellen over wat we hier doen

Het vak waarin René en zijn ouders actief zijn, is ingewikkeld geworden. Het is moeilijk om in deze bedrijfstak het hoofd boven water te houden. “De wet- en regelging is steeds strenger. Het is voor ons zaak om steeds te verbeteren. Dat wil zeggen, zo efficiënt mogelijk werken om een zo hoog mogelijke melkproductie te realiseren. Dat is een dagelijkse uitdaging, maar we zijn positief en proberen vooral de leuke kanten van het vak te zien.” Het bedrijf heeft inmiddels twee melkrobots. Die bieden René de flexibiliteit, die nodig is met een jong gezin. “Met de melkrobots heb ik meer vrijheid en dat is prettig. Ik kan op zondagavond wel eens eerder binnen zijn om deze gezellig met het gezin door te brengen.”

Samenwerking

René waardeert de samenwerking met Schipper en dan met name met fiscalist en relatiebeheerder Maron Gosens. “Maron is ons vaste aanspreekpunt. We kennen hem ook privé, dus hij is veel meer dan alleen onze boekhouder. Hij houdt ons scherp en wijst ons op aandachtspunten. Samen leggen we de lat steeds hoger.”

Kerstbomen

De nevenactiviteiten op de boerderij, zijn eigenlijk meegekomen met Manon. “Mijn schoonouders deden dat en wij hebben dat overgenomen. Voor mij is het een sociaal gebeuren, waaraan ik veel waarde hecht. Ik vind het leuk om mensen op het erf op bezoek te hebben en ze bijvoorbeeld de stallen te laten zien. Zeker als er kinderen bij zijn, is dat leuk. Die stellen de gekste vragen. Ze willen weten hoe een melkrobot werkt bijvoorbeeld. En als ik vertel dat een koe bijna net zo zwaar is als een auto, zie je ze verbaasd kijken. We hebben nu volop kerstbomen. Dat past prima, want in de melkveehouderij is het nu iets minder druk. Heel veel dorpsgenoten hebben hier al een mooie kerstboom gevonden.”

drs. Maron Gosens RB

076 - 30 34 626

06 - 51 57 30 48